Kde se bude lépe chodit? Zprávy z pražského BESIPu o nových dopravních opatřeních pro chodce

Pracovní skupina BESIP při pražském magistrátu je jedním z mála míst na úrovni pražské samosprávy i státní správy hl. m. Prahy, kde se systematicky řeší nejen bezpečnost, ale i komfort pěších. Na základě žádostí ze strany městských částí zadává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) stavební úpravy ve prospěch pěší dopravy. V roce 2019 již bylo realizováno celkem 16 akcí v hodnotě cca 80 mil. Kč, dalších 5 by se mělo do konce tohoto roku dokončit, nebo alespoň zahájit.

Topolová x Macešková x Karafiátová. BCŠ Švehlova, foto PM

Bezpečněji do školy

Po dlouhých sedmi letech se v rámci projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) konečně podařilo upravit  nepříjemný prostor v křížení ulic Topolová, Macešková a Karafiátová. Zatímco dosud prostor sloužil jen jako nevzhledné parkoviště, nyní je zde nová vyhrazená cesta pro pěší a bezpečnější přechod. Návrh pochází ze školního projektu ZŠ Švehlova z r. 2012–2013. Příští rok by se realizace mohly dočkat také nedaleké křižovatky Topolová x Jahodová a Topolová x Jabloňová.

Přechod přes ulici Pražská v blízkosti zastávky Hostivařské náměstí pochází z BCŠ na ZŠ Hostivař v r. 2016. Na příští rok je z tohoto školního projektu připravena další úprava, a to v ulici Doupovská.

Přechod s dělicím ostrůvkem, Pražská – K Horkám, foto PM

Nadějně vypadají realizace z BCŠ na ZŠ Barrandov II . Již letos by měly být zahájeny první přípravné úpravy v ulici Wassermanova (schválený projekt zde) i na druhé straně školy v ulici U Akátů. Nový přechod v ulici Voskovcova směrem od Trnkova nám. TSK slibuje  také již v příštím roce.

Na letní prázdniny 2020 se bohužel odkládají již zcela připravená rekonstrukce několika přechodů v okolí ZŠ Nepomucká (přímo před školou a na křižovatkách Pod Školou x Nepomucká, Pod Školou x Slávy Horníka), a to z důvodu koordinace s opravami plynových rozvodů. Taktéž rozsáhlá úprava před ZŠ Jitřní se odložila až na léto 2020 vzhledem k nutnosti zapracovat do projektu dodatečné požadavky Prahy 4. Projektová příprava dalších akcí z BCŠ na ZŠ Filosofská (v době školního projektu tvořily ZŠ Jitřní a ZŠ Filosofská jeden školní subjekt) se bohužel kvůli nesouhlasnému stanovisku Prahy 4 patrně pozastaví. Ze stejného důvodu je ohrožena také většina realizací v okolí ZŠ Táborská, kromě zvýšeného přechodu v ulici Svatoslavova, který se podařilo dokončit na přelomu roku 2018.

Zvýšený práh na křižovatce Svatoslavova x Pod Vilami, 2018, BCŠ na ZŠ Táborská

Bezpečnější přechod a krásnou novou cestu mají nově také u ZŠ Hostýnská v Praze 10 (úprava nepochází z BCŠ).

Chodci sobě

Mnohé z nových úprav odpovídají na občanské podněty na portálu Chodci sobě. Například dva nové přechody na zvýšeném prahu snad pomohou udržet klidnější charakter ulice Sestupná v Liboci, výrazně bezpečnější přechody vznikly také v ulici Hostivařská nebo Záběhlická. Přechody se vylepšovaly také na křižovatce Mánesova x nám. Jiřího z Poděbrad, Ondříčkova x Blodkova x Laubova, Železničářů x Plynární nebo Branická x Dolnokrčská. Rozsáhlejší úpravy proběhly v okolí zastávky Bucharova nebo na křižovatce Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, kde vznikla okružní křižovatka.

297 nebezpečných přechodů

PS BESIP se také věnovala otázce nesignalizovaných přechodů přes dva souběžné jízdní pruhy, které jsou pro chodce nebezpečné a často na nich dochází k dopravním nehodám, kdy řidič v prvním pruhu chodci zastaví, ale ten ve vedlejším již nikoliv. Toto řešení je v rozporu s technickou normou (ČSN 736110 – projektování místních komunikací) a podle doporučení Ministerstva dopravy ČR nesmí taková místa nově vznikat a stávající mají být odstraněna. Odbor dopravy MHMP ve spolupráci s TSK připravil seznam těchto přechodů na území hl. m. Prahy a postupně se bude snažit je odstraňovat. Z celkového seznamu 297 přechodů bylo 84 vyřešeno (nejčastěji v souvislosti s jinou úpravou z BESIPu nebo úpravami Dopravního podniku hl. m. Prahy), u dalších 65 se řešení plánuje v dohledné době. Pro zbylých 148 nebezpečných přechodů bohužel bezpečnější řešení zatím v plánu není.

Ukázkový případ je přechod přes ulici Střelničná u stanice metra Ládví, kde již došlo k několika srážkám s chodcem (7 srážek s chodcem za posledních 9 let, z toho 1x smrtelná). V březnu loňského roku,zde byl automobilový provoz sveden na žádost ROPIDu do jednoho pruhu. Toto opatření však bylo po pouhých 5 dnech na žádost MČ Praha 8 odstraněno, přestože prokazatelně nemělo negativní vliv na plynulost dopravy v tomto konkrétním místě.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR