Kola a koloběžky ve škole? V ZŠ Burešova to jde!

Přístřešek je hojně využívaný zejména dětmi, které se do školy dopravují na koloběžkách, foto archiv PM

Opakuje se to snad na každé škole, která projde programem Bezpečné cesty do školy: děti by chtěly jezdit do školy na kolech, koloběžkách nebo skateboardech, ale ve skutečnosti se jich takto dopravuje jen mizivé množství – například ve školách, které prošly programem v roce 2018, to byly jen 3 % dětí. Proč to nejde? Děti si totiž většinou své dopravní prostředky nemají kam uložit. Platí to obzvláště pro koloběžky, 38 % dětí, které by rády jezdily na koloběžce, uvedlo, že jim ve škole chybí možnost jejich uložení. Pro dopravu na kole děti častěji uváděly, že jim to rodiče (nutno říct, že v Praze z pochopitelných důvodů) nechtějí dovolit. Bezpečné parkování pro kola a koloběžky je i častým požadavkem rodičů, uvítalo by jej 80 % dotázaných rodičů.

Princip „dvojí ochrany“ kol a koloběžek dobře funguje, foto archiv PM

Máme proto velikou radost, že přístřešek pro kola a koloběžky na ZŠ Burešova, který se podařilo dokončit i díky Bezpečným cestám, funguje, vedení školy je s ním spokojené a děti jej využívají. Přístřešek pro minimálně 80 kol stojí před vchodem do školy od září 2018. Má tedy za sebou první rok fungování a je na místě zhodnotit jeho přínos.

Dobrou zprávou je především to, že děti jej využívají v hojné míře. Dokonce i během zimních měsíců v něm bývalo pár desítek koloběžek (tak jako na většině škol i zde je pro děti přístupnější a popravdě asi i bezpečnější vytáhnout ráno kolo než koloběžku). V horkém červnovém dnu, kdy jsme sem přišli na návštěvu, byl přístřešek příjemně zaplněný. Druhou dobrou zprávou je, že škole se správou a údržbou nepřibylo moc práce. „Chvíli trvalo, než se vše zaběhlo, ale teď je s tím dokonce méně starostí než předtím,” říká pan ředitel Mlejnecký. Škola dokonce ani nemusela sjednávat speciální pojištění, na zaparkovaná vozítka se vztahuje standardní pojištění, které mají všechny základní školy v Praze 8. Podmínkou je princip dvojí ochrany, tedy to, aby v zamčeném přístřešku byla kola a koloběžky ještě jednou zajištěna osobním zámkem dětí.

Dobré zkušenosti mají na „Burešce” se vstupem do přístřešku na čip, který se běžně používá v jídelně. Je to pro děti snadné a pohodlné a díky tomu, že čip je vždy registrovaný na konkrétního žáka, má škola přehled o tom, kdo do přístřešku vstupuje. Prostor přístřešku je navíc monitorován kamerou. Stačilo, abychom se chvíli potloukali kolem a trochu fotili, a už vyšla paní vrátná s dotazem, co že bychom rádi.

Jediné, co snad lze přístřešku vytknout, jsou vlastní stojany. Navzdory preferenci dopravy na koloběžkách nabízí přístřešek klasické stojany na kola. Ale děti si poradí a přístřešek je díky tomu prostorný.

Přístřešek u ZŠ Burešova dokazuje, že i v dopravě platí zákon nabídky a poptávky – když dětem nabídneme komfortní řešení pro jízdu na koloběžce, rády nabídku využijí. Podaří se něco podobného i v ZŠ Na Beránku, Školní, Lyčkovo náměstí, Jitřní, Na Slovance a mnoha jiných?

Děkujeme především paní Hájkové, která stavbu přístřešku na městské části hlídala, odboru bezmotorové dopravy Prahy 8, který projekt úschovny kol společně s Magistrátem financoval, vedení školy i rodičům za trpělivost a v neposlední řadě dětem za to, že do školy jezdí po vlastní ose a přístřešek hojně využívají.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR