Levně do školy po svých, nebo draze autem?

Tisková zpráva o. s. Pražské matky ze dne 14. 4. 2015

Ve 4 pražských školách, které se letos rozhodly, že budou své žáky dlouhodobě a aktivně podporovat v tom, aby mohli bezpečně chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, absolvovaly právě v rámci programu Bezpečné cesty do školy první kolo setkání se zástupci úřadů a policie i projektanty, s nimiž budou spolupracovat na zlepšení svých cest po vlastní ose. Další fáze programu – realizace opatření, která budou v rámci programu navržena, – je však rozpočtovou politikou města v oblasti dopravy ohrožena.

„Přestože energie i čas, který pedagogové se svými žáky či studenty do projektů spočívajících v podrobné analýze dopravní situace v okolí svých škol a navrhování úprav (a zahrnujících identifikaci problematických míst samotnými žáky, průzkum dopravy, šetření dopravních návyků, zpracování podkladů pro odborníky, s nimiž žáci budou navrhovat zlepšení, seznamování žáků s dopravní problematikou i souvislostmi s  životním prostředím i kvalitou života atp.) vloží, je enormní a pro město i studenty nejen přínosná, ale taky laciná, přijde možná naprázdno,“ tvrdí zklamaně Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky, které program Bezpečné cesty do školy koordinují.  „Už z prvního pohledu na letošní rozpočet BESIP, tj. položky určené pro bezpečnost nejohroženějších účastníků provozu, mezi něž patří i chodci, zejména děti, je zřejmé, že hlavní město Praha na podporu tohoto programu zaměřeného na získávání mladé generace pro udržitelnou mobilitu úplně rezignovalo,“ dodává Johnová.

I přes růst cen celková výše položky BESIP od roku 2008 stagnuje a nepřesahuje 30 mil. Kč, což představuje zhruba jednu setinu z jediného procenta celkového rozpočtu hl. m. Prahy, zatímco doprava jako celek tvoří zhruba třetinu. Oproti loňskému roku se dokonce snížila položka určená na preventivní programy ze 3,5 mil na pouhých 150 000 Kč a město také nevyhlásilo na podporu udržitelné dopravy žádný grantový program.

Hlavním přínosem programu BCŠ je – vedle jeho výchovného působení na studenty i žáky – prokazatelné zlepšení (nejen) dopravního prostředí v okolí škol navrženého v aktivní spolupráci s žáky a financovaného hlavním městem. I přes značné zpoždění – i několika let – se za dobu desetiletého trvání programu BCŠ podařilo uskutečnit přes 70 takto navržených opatření, viz http://www.prazskematky.cz/fotogalerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni/. Zatímco však ještě loni byly z rozpočtové položky BESIP uskutečněny 3 velké stavební akce, letos nebyla naplánována ani jediná,3 i přesto, že nehod s chodci přibývá a ti tak patří stále mezi nejohroženější účastníky provozu.

Kdo chce kam, pomozme mu tam. Přeje-li si město stále více zatěžovat svůj rozpočet megalomanskými automobilovými stavbami, a životní prostředí emisemi a brzdit takový rozvoj městské mobility, která lidem, zejména těm mladým, i městu a jeho peněžence prospívá, budeme se stále točit v nekonečném kruhu dluhů, korupčních kauz a skandálů, o zdravotních rizicích a škodách na životním prostředí ani nemluvě.

Přílohy:

1)      Školy zapojené do programu Bezpečné cesty do školy 2015
2)      BESIP 2008–2015
3)      Rozpočet BESIP 2015rozpočet BESIP 2014
4)      Hospodaření BESIP 2014
5)      Statistika nehodovosti 2014

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR