(Ne)bezpečnost dopravy pro děti – chodce

01f-05_Cach_20110608_135308_IMG_7376

Foto Tomáš Cach

Cílem Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) ČR usilující dlouhodobě o snižování počtu nehod i osob, které v jejich důsledku utrpěly újmu, je pro rok 2014 nedopustit, aby na českých silnicích zemřelo více než 549 osob a těžce zraněno bylo více než 2 804 osob. Konec roku je však už za dveřmi a zástupci ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) vyslovují odhad hraničící s jistotou, že stanoveného cíle pro tento rok nebude dosaženo.
Nejtragičtější je přitom dosavadní bilance počtu usmrcených dětí (http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/aktuality/152-prubezne-vyhodnoceni-plneni-cilu-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-v-roce-2014).


Děti – chodci v Praze

Situace v bezpečnosti dopravy pro děti není o nic příznivější. Celkově sice v hlavním městě  počet usmrcených chodců v porovnání s loňským rokem klesl o 5 osob a těžce zraněných o 19, avšak oproti stejnému období v roce 2013 je počet nehod s účastí chodců dětí o 7 nehod vyšší (x) a vyšší je i počet usmrcených (+1) a lehce zraněných (+11), počet těžce zraněných zůstává stejný.  Děti měly účast na 58 nehodách s chodci (jedno dítě zemřelo (+1), 9 jich bylo zraněno těžce a 56 a lehce.

Zajímavá je skutečnost, že chodci v Praze zavinili pouze 185 nehod ze všech, zatímco řidiči jich pravidelně působí velkou většinu (11 821), děti nezavinily ani jednu nehodu a žádné usmrcení. Přitom, jak víme, podíl investic z celkového dopravního rozpočtu města do bezpečnosti chodců (méně než 1/100 z 1%) se neustále snižují a osvěta se soustřeďuje spíše na chodce a nikoli na řidiče, kteří jsou převážnými viníky smrtelných nehod.

Pokud tedy město nezvýší investice do opatření – zejména stavebních úprav – zvyšující bezpečnost chodců a nepřestane argumentovat tím, že všechny prostředky pohlcují velké dopravní stavby povětšinou pro automobily a pokud se nesoustředí zejména na osvětu řidičů ohrožujících chodce, chodci a děti na silnicích zejména zůstanou nejohroženějšími účastníky. Možná do té míry, že z exteriéru města postupně vymizí a budeme je nadále vídat už jen zavřené v interiérech domova, škol a kroužků nebo s rodiči v autech či v nejlepším případě v prostředcích veřejné dopravy.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR