Nesouhlas s navrhovanou změnou územního plánu na území MČ Praha 15 – projekt Park Hostivař II.

louk NZMVážení radní hlavního města Prahy,

obracíme se na vás s prosbou za zachování zeleně a ochranu stávajícího životního prostředí v lokalitě na pomezí Prahy 15 Hostivař a Prahy 10 Záběhlice. Pokud vy rozhodnete správně a nevyhovíte požadavku developera na změnu územního plánu, lokalita dostane šanci na záchranu.

Jedná se konkrétně o lokalitu za OC Hostivař. Developerská společnost Central Group má na těchto pozemcích záměr realizovat výstavbu, investiční záměr se jmenuje Park Hostivař II (doplnění: později přejmenováno na „Meandry Botič“).

Dle územního plánu je tato plocha v kategorii SP, je tedy určena k rekreaci a sportu. Současná samospráva MČ Praha 15 dala ke změně územního plánu negativní stanovisko, stejně tak nesouhlasí se záměrem společnosti Central Group a „považuje ochranu území před neustálými změnami územního plánu ze zeleně, případně sportovních ploch na obytnou funkci za nepřijatelnou a pokládá zachování zeleně v dané lokalitě za přínosnější“.

Občanské sdružení Seppia, působící v této lokalitě, vyhlásilo internetovou výzvu k vyjádření nesouhlasu s plánovanou masivní zástavbou. K dnešnímu dni se PROTI zástavbě podepsalo 139 obyvatel Prahy, 1 hlasoval PRO. Vybrané komentáře přikládáme v závěru tohoto dopisu.

A proč jsme se rozhodli za záchranu louky za OC Hostivař něco udělat?

  • V okolí OC Hostivař se ve velké míře staví, je tam několik větších projektů ve výstavbě (Na Groši I. a II., Hostivařské zahrady, Bytový komplex Hostivař, Meandry Hostivař, Slunečný vršek a další). OC Hostivař sousedí s hustě osídleným Zahradním Městem a Záběhlicemi. Volných ploch rapidně ubývá.
  • S množstvím výstavby v okolí se zhoršuje dopravní situace v ulicích Pražská, Švehlova, Práčská a dále. V některých místech se již ve špičce nedá odbočit z hlavní cesty nebo se na ni napojit, přitom semaforů a přechodů je tam již tolik, že další nelze přidávat.
  • Ulice Pražská i Práčská jsou podle nás již kapacitně naplněny, přitom zdaleka není dostavěno!
  • Nedávno jsme řešili s MČ Praha 15 velmi nebezpečný úsek příchodu dětí ze směru od OC Hostivař do ZŠ Kozinova. Dokončovaný projekt Hostivařské zahrady má na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy (!) plánovaný vjezd a výjezd z/do ulice Pražská, čímž protíná úzký chodník, po kterém chodí děti do školy. Vznikla tak velmi nebezpečná a v podstatě nyní již neřešitelná situace. Očekáváme velké problémy, jakmile se do Hostivařských zahrad nastěhují obyvatelé. Děti se nedostanou přes chodník, protože na něm budou stát čekající vyjíždějící auta z bytového komplexu, která nebudou moci vjet do ulice Pražská, protože ta je v ranních hodinách úplně ucpaná. Rádi bychom se do budoucna vyhnuli podobné situaci!!!
  • Projekt Park Hostivař II. opět „přehradí“ zatím bezpečnou a klidnou cestu našich dětí do školy a také zavedenou cyklostezku a oblíbenou kolonádu. Navíc, po dobu výstavby bude průchod zřejmě naprosto vyloučený.
  • Při takto vysoké hustotě výstavby je nutno myslet také na prostory, kde bude nějaké kulturní nebo sportovní či rekreační využití pro okolní obyvatelstvo. Určitě budete souhlasit s tím, že je nutné ponechat nějaké rezervy a myslet do budoucna.
  • Daná lokalita je záplavovým územím. Úzce sousedí s chráněnou lokalitou Meandry Botiče.
  • A v neposlední řadě, myslíme si, že ochrana životního prostředí, zachování prosté volné plochy a zeleně je někdy více než krátkodobý zisk developerů. Lidé mají mít možnost v blízkosti svého domu či bytu ve městě mít kousek volné plochy, kam mohou chodit na procházku, venčit psa či chodit s dětmi pouštět draky. Mít kulturní a sportovní vyžití. Jen tak to pak ve městě může žít a lidé mají kde se setkávat a bavit.

Věříme, že doba se mění. Všichni jsme se poučili z chyb a nechceme je opakovat. Víme, že výstavbu musí provázet také občanská vybavenost, zajištěná dopravní infrastruktura a celý koncept musí být prověřen i z urbanistického pohledu. A v první řadě bychom si měli chránit přírodní prostředí, protože to je nenahraditelné. Proto pevně věříme, že při rozhodování o tom, zda povolit developerem navrhovanou změnu územního plánu, budete brát v úvahu nejen negativní stanovisko MČ Praha 15, ale také výše uvedené aspekty a vůli občanů žijících v této lokalitě.

Děkujeme za váš drahocenný čas a jsme připraveni ochotně vám podat další informace či spolupracovat na jiném možném řešení situace.

S pozdravem

Za sdružení SEPPIA, Kamelova 3260/3, 106 00 Praha 10 – www.seppia.cz
Ing. Renáta Buchtová –renata.buchtova@gmail.com – 774 522 772
Ing. Martin Skřenek – Martin.Skrenek@gopas.cz
Lenka Holubcová – seppia@seppia.cz – 724156667, předsedkyně OS SEPPIA (jednatelka)

Za sdružení Pražské matky, www.prazskematky.cz
Eva Šuchmanová – eva.suchmanova@prazskematky.cz, 728 040 748

Kopie tohoto dopisu zároveň zasíláme radám Městských části Praha 15 a Praha 10
Přílohy:

Stávající územní plán:

ÚP

Záměr společnosti Central Group – projekt Park Hostivař II.:

Záměr CG

 

Vybrané komentáře občanů podepsaných v internetové výzvě:

Rozhodně proti. Osobně zde postrádám ucelenější oblast pro relaxační vyžití. Hostivařský park je daleko 
a přístup do areálu Toulcova dvora je ze sídliště Nove Zahradní Město nemožný. Chybí tu volny průchod.

Ocenil bych, kdyby za OC Hostivař byl park. Stejně tak by bylo hezké, kdyby vznikla zelena plocha mezi OC a naším sídlištěm NZM.

Zisk z výstavby je zanedbatelný oproti zisku pro zdravé životní prostředí nás všech. Zeleně je obecně v městské zástavbě málo.

Takže jasně a krátce, už žádné baráky v této oblasti! Nemluvě o té opičárně od CG, která vyrostla teď nedávno u zastávky Sídliště ZM. Architekt by mel vrátit diplom. A souhlasím, že o výstavbě v teto oblasti by měli rozhodovat lide, kterých se to PŘÍMO TÝKÁ.
(občan Prahy 10)

Nová výstavba je pro mě jen dalším krokem k tomu aby se pomalu ale jistě začalo ničit to poslední z přírody, co nám v okolí ještě zůstalo. Není divu, že se příroda bouří a dává nám to jasně najevo, za pár let budeme žít v betonových bludištích a další generace budou znát zeleň jen s fotografií. Netýká se to jen této výstavby ale řady dalších, který ničí přírodu krůček po krůčku. Možná si v tento moment nepřipouštíme, jak moc ubližujeme sami sobě, ale jednou tímto počinem přírodu úplně zničíme……….a vlastně i sami sebe!!!
(občanka Prahy 10)

Zásadně nesouhlasím s výše uvedenou výstavbou.
(občanka Prahy 15)

Určitě nesouhlasím se zastavěním tohoto prostoru. V této části NZM je to poslední větší prostor pro vyžití jak dětí i dospělých tak na procházky pejskařů.
(občan Prahy 10)

Výstavbou nutně dojde ke znečištění životního prostředí a totální likvidaci zeleně a plochy ke sportovnímu vyžití a rekreaci. Když si představíme na každou rodinu jedno, spíše dvě auta, stav bude skutečně neúnosný. I tak je v nákupních špičkách okolí obchodního centra hodně frekventované. Doufám, že rozum zvítězí.
(občanka Prahy 10)

V současnosti se v Hostivaři a okolí staví obrovské množství domů/bytů a lidé, kteří zde budou žít spolu se „starousedlíky“, potřebují ke svému životu též zelené plochy a místa pro sport.
(občanka Prahy 15)

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR