Špatné podmínky chodců v okolí probíhajících staveb – dopis náměstkovi primátorky Dolínkovi

100_0670Vážený pane náměstku,

obracíme se na Vás znovu jako na zástupce hl. města Prahy, které je vlastníkem pražských komunikací,        s naléhavou žádostí, abyste prověřil šest let nevyřešený případ nebezpečné dopravní situace pro chodce, zejména školní děti na křižovatce Prokopova x Rokycanova v Praze 3 a potažmo věnoval  pozornost nebezpečným podmínkám pro chodce v okolí staveb v Praze vůbec.

Před 6 lety byla na tomto místě zabita při cestě domů školačka Anežka nákladním automobilem vjíždějícím na stavbu garáží. Ke smrtelné nehodě nedošlo jejím zaviněním, přecházela přes signalizovaný přechod „na zelenou“. Setkávají se zde dvě velice riskantní okolnosti, které zaznamenáváme na našem portále Chodci sobě  i v jiných lokalitách:

– nebezpečně řešená křižovatka, kterou je nutno zrekonstruovat
– naprosto nedostatečné zabezpečení náhradních pěších tras v okolí stavby

Banner_AnezkaK vysvětlení celé situace přikládáme dva dopisy adresované Technické správě komunikací a žádáme o okamžitou nápravu. Jeden z nich je poslední z řady přípisů naší organizace, která se šest let marně snaží dosáhnout rekonstrukce nebezpečné křižovatky, druhý je napsán otcem usmrcené školačky.

Velice rádi budeme na řešení spolupracovat s odbornou podporou dopravních projektantů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tím, jak upravovat komunikace pro potřeby nejzranitelnějších účastníků provozu. Chceme Vám také navrhnout, jak řešit nefunkční rozhodování skupiny BESIP při MHMP, jehož vinou nebudou zřejmě ani alokovány finanční prostředky rozpočtové položky BESIP, jejíž navýšení pro tento rok schválila Rada HMP díky Vaší iniciativě, a nebude podpořena žádná z akcí v okolí škol. Žádáme Vás proto o setkání, kde bychom Vám představili naše návrhy.

Děkujeme, že budete věnovat naším námětům i tématu nevyhovujících podmínek pro chůzi v Praze pozornost.

S pozdravem

Jarmila Johnová
Pražské matky
jarmila.johnova@prazskematky.cz
mobil: 721 761 474

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR