Pražské matky přejí hodně štěstí a trpělivosti v roce 2020! 

V rámci letošního 30. výročí Sametové revoluce Pražské matky povýšily na atraktivní muzeální exponát: fotky tehdejších členek hnutí, dnes už pramatek, protestujících v ulicích centra Prahy v květnu 1989 proti nečinnosti veřejné správy při ochraně ovzduší a životního prostředí vůbec spolu s články o jejich odporu proti tehdejšímu režimu proběhly různými médii, octly se v tištěných publikacích a zájem o ně projevily vážné instituce mezi nimi např. Národní muzeum či Fragnerova galerie.

Takové pozornosti věnované našemu spolku si samozřejmě ceníme, ale za zásluhu považujeme především svou 30 let trvající snahu o nápravu zuboženého stavu životního i občanského prostředí, která přinesla hmatatelné výsledky. Můžeme s jistotou potvrdit, že naše drobná, nikdy nekončící, občas frustrující práce, která se často podobá boji s větrnými mlýny, se vyplácí.

Když jsme bezprostředně po revoluci přicházeli na úřady s  podněty a návrhy, jak krotit automobilovou dopravu, chránit ovzduší a informovat občany, úředníci i politici si ťukali na čelo a doporučovali nám odstěhovat se do lesa nebo se vrátit na stromy. Naše návrhy, které byly kdysi považované za utopii, jsou dnes běžnou realitou. Automatický imisní monitoring ovzduší se stal již před lety základní součástí ochrany ovzduší, informace o kvalitě vzduchu jsou zase nezbytnou součástí jakéhokoli pravidelného zpravodajství, přednost pro chodce na přechodech je uzákoněna od roku 2000, zklidnění dopravy před školami se stalo běžnou záležitostí a bezpečnost silničního provozu se výrazně zvýšila.

První tzv. ležící policajt byl instalován z našeho podnětu koncem 90. let před fakultní ZŠ na Barrandově, dnes je jich v Praze bezpočet. V rámci našich dlouhodobých projektů Bezpečné cesty do školy a Chodci sobě byly ve spolupráci se školami, občany a městem z veřejného rozpočtu města upraveny stovky míst ve prospěch chodců, vozíčkářů či jinak znevýhodněných spoluobčanů. V posledních letech se nám konečně daří získávat širokou veřejnost také pro to, aby děti chodily do školy častěji pěšky. Aktivity spojené s projektem Pěšky do školy se stávají populárními, projekt vítají školy, rodiče, městské nebo obecní úřady v celé ČR.

Přejeme-li si ve městech a obcích vytvořit otevřený a přístupný veřejný prostor, zajistit čistší vzduch, zdravé prostředí pro život, je pro to třeba něco neustále dělat a obrnit se přitom trpělivostí. Každý z nás může k tomuto společnému dílu nějak přispět. Nebojte se říct, co potřebujete a nebuďte lhostejní k místu, kde žijete. Bez vás to nedokážeme!

Podrobný přehled o tom, co jsme s vaší podporou dokázali, naleznete zde.

Galerie opatření realizovaných z projektu BCŠ

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR