Pražské matky slaví! Sdružení si připomíná 25 let svého působení

Demonstrace PM za pravdivé informace o stavu životního prostředí, léto 1989

Demonstrace PM za pravdivé informace o stavu životního prostředí, léto 1989

Tisková zpráva k 25. výročí vzniku hnutí Pražských matek ze dne 14. 11. 2014

Několik měsíců před listopadovou studentskou vzpourou v roce 1989 skupina mladých žen pochodovala s dětmi centrem hlavního města pod transparenty hlásajícími „Zachraňme přírodu pro naše děti“ nebo „Nedá se tu dýchat“. Začalo se jim tehdy říkat Pražské matky a v té době ještě určitě  netušily, že své požadavky vůči veřejné správě města i státu budou moci zakrátko nejen veřejně a svobodně vyjadřovat, ale dokonce budou „nuceny“ se podílet na jejich plnění.

Pražské matky tehdy trápil především jedovatý vzduch a stav životního prostředí, jehož špatnou kvalitu tehdejší režim před občany tajil. Vzduch se dal ve smogové sezóně téměř krájet a nemuseli jste být velcí odborníci, abyste jeho škodlivost poznali – velká část dětí totiž při smogových situacích onemocněla, nemocným se přitížilo a léčení se vleklo. Pražské matky se proto od začátku své „aktivistické kariéry“ na konci 80. let profilovaly jako ekologické uskupení usilující o právo na informace a zlepšení prostředí – do velké míry negativně ovlivněného dopravou –, v němž se svými dětmi a rodinami žily, a dovolávaly se přitom odpovědnosti nejen úřadů, ale i svých spoluobčanů, kteří s nimi prostředí města sdílejí. Na tom se mnoho nezměnilo.

Určitě ne všechno, po čem zakladatelky hnutí Pražské matky volaly, se splnilo a jen tak se nesplní. Jak už to v životě bývá, hnutí prošlo za 25 let existence mnoha změnami, prohrami, ale také několika vítězstvími i zdařilou generační proměnou. Z původních Pražských matek se staly pramatky, ale další generace v jejich úsilí pokračuje.

Současná společenská atmosféra není právě optimistická a někteří lidé si kladou otázku, zda nepřišli za těch 25 let o více, než získali. Rozhodly jsme se proto, že si uděláme stručnou bilanci snah, na nichž jsme se svými projekty a aktivitami (spolu s dalšími skupinami občanů či jednotlivci i jejich volenými zástupci) podílely a výsledků, kterých tím bylo dosaženo.

Ze sledovaných třinácti témat týkajících se městského prostředí a dopravy se nepodařila naplnit pouze dvě – viz tabulka v příloze. Z toho vidíme, že situace v oblastech, kde působíme, se celkově za čtvrt století nezhoršila, ale naopak zlepšila všem podvodníkům a zlodějům navzdory – máme tedy co slavit. Máme čistší ovzduší, právo na informace o tom, v čem žijeme, větší bezpečnost v silničním provozu, slušný právní rámec pro ochranu životního prostředí a bezpečnost dopravy ve městě, do ulic se vrací život a kdokoli se může do proměňování města sám vložit – další spolupracovníky rády uvítáme.

Zklamáním je však přetrvávající pasivita většiny občanů i jejich zástupců v péči o prostředí města, které by bylo skutečně pro lidi.  Máme dnes svobodu snažit se o cokoli, ale pokud volíme jako své zástupce autokraty, přátele nepřátel demokratických režimů nebo lidi, o jejichž záměrech nevíme nic, a jinak nehneme ani prstem, můžeme se brzy vrátit tam, kde jsme před 25 lety byli.

Jarmila Johnová
předsedkyně sdružení Pražské matky

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR