Předání dopravní studie v ZŠ Nepomucká

20151127_101501V ZŠ Nepomucká v Praze 5 jsme v rámci projektu Bezpečné cesty do školy v pátek 27. 11. předali další dopravní studii. Projektant Syrový finální verzi návrhů – většinou ve dvou variantách: dočasné nestavební i stavební úpravy – se zapracovanými připomínkami občanů, Policie ČR, městské části i silničního správního úřadu představil, předal škole a od žáků ji nakonec převzal radní pro dopravu MČ Praha 5 Petr Hnyk a také zástupce odboru rozvoje a financování dopravy MHMP. Radní Hnyk po převzetí přislíbil podporu realizace navržených opatření ve prospěch chodců i cyklistů v okolí školy.  Zástupci MČ i MHMP slíbili i podporu při projednávání  stavby bezpečného přístřešku pro kola, který je škola schopna sama zafinancovat. S projektem Bezpečné cesty do školy byla současně projednávána i možnost přeměny parkoviště na křižovatce Musílkova x Fabiánova v multifunkční prostor se zelení a místem pro setkávání  občanů, kterou prosazuje místní sdružení Košířská cibulačka a pro kterou byla také zpracována ideová studie. Petr Hnyk souhlasil s tím, že s Košířskou cibulačkou bude jednat o realizaci a se samosprávou o uvolnění prostředků z fondů na participaci.

Dopravní studii naleznete na stránce projektu ZŠ Nepomucká zde.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR