Předání dopravních studií z projektu BCŠ pro ZŠ Filosofská a ZŠ Burešova

Žáci ZŠ Filosofská předávají dopravní studii starostovi MČ Praha 4 Petru Štěpánkovi, foto PM

V rámci letošních projektů Bezpečné cesty do školy v Praze 4 a 8 byly na konci listopadu zástupcům městských části a Magistrátu hl. města Prahy předány finální podoby dopravních studií s návrhy na řešení problematických míst v okolí zapojených škol.

Děti ze ZŠ Filosofská předaly dopravní studii přímo starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi. Pan starosta se dětí pečlivě vyptával na vše, co v projektu zjistily, i na to, jaká by si představovaly řešení současných dopravních problémů. Vyzval je, aby co nejvíce chodily do školy pěšky nebo jezdily na koloběžkách, kolech či jiných „přibližovadlech“, a slíbil, že opatření navržená ve studii dále projedná a bude usilovat o jejich realizaci. Děti pana starostu potěšily originálním dárkem, který odráží jeho pozitivní vztah k cyklistické dopravě.

Za Prahu 8 převzal dopravní studii pro ZŠ Burešova pan místostarosta Petr Vilgus. Při předání si zástupci školy, městské části i MHMP ujasnili, jaké kroky jsou dále zapotřebí ke zdárné realizaci navržených opatření pro zvýšení bezpečnosti a konfortu při cestách (nejen) dětí do školy.

Pevně věříme, že realizace na sebe nedají dlouho čekat, a děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, za spolupráci!

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR