Projednává se novela Pražských stavebních předpisů

parkoviste v historickem centru PrahyRada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh novely Pražských stavebních předpisů svým usnesením č. 1335 z 9. června 2015. Návrh novely PSP se projednává od 11. června do 10. července 2015 včetně. Znění návrhu novely a další informace k Pražským stavebním předpisům naleznete na tomto odkazu: http://www.iprpraha.cz/psp. Ministerstvo pro místní rozvoj však ve své připravované novele stavebního zákona usiluje o zrušení možnosti Prahy definovat si své stavební požadavky, včetně regulace parkování.

Problém spočívá podle článku Kateřiny Frouzové uveřejněném v MF Dnes v z 10. 6. 2015 ve vyškrtnutí několika slov pod paragrafem 194, písmenem „e“, který dosud uděloval Praze výjimku regulovat „územní a technické požadavky na stavby“. V praxi to znamenalo, že metropole si ve svých stavebních předpisech desítky let sama definovala, kolik má být u domů parkovacích míst, že musí být budovy napojené na kanalizaci, či kde mohou stát billboardy. Pokud by ministerstvo vyškrtlo ze zmíněného paragrafu slova „technické požadavky na stavby“, Praze by zůstala jen pravomoc rozhodovat o územních otázkách, jako je například uliční čára nebo stromořadí. Přišla by například o možnost regulovat reklamu, protože na ni nynější stavební zákon vůbec nemyslí, a změna by se dotkla i parkování. Na druhou stranu by ale parkovacích stání mohlo vznikat u nové zástavby méně.

Podle sdružení Auto*Mat je prý sice městská novela PSP  krokem kupředu směrem k městu krátkých vzdáleností a za pozitivní označuje požadavek stavět přednostně v místech dobře obsloužených veřejnou dopravou a povinnost zřizovat alespoň v minimálním počtu také stání pro kola, avšak  nové PSP tolik vychvalované architekty  se bohužel  nevyhnuly podpoře automobilismu v tom, že kladou přehnané požadavky na parkovací stání. Stávající celostátní i pražské předpisy i tato novela nutí stavebníky budovat parkovací stání, i když je k ničemu nepotřebují. Auto*Mat se domnívá, že se jedná o skrytou dotaci automobilové dopravy, a to dokonce ani ne ze státního rozpočtu, ale přímo ze soukromých peněz stavebníků, respektive jejich koncových zákazníků. Podle Vratislava Fillera z Auto*Matu jsou v centru Prahy již dnes tisíce parkovacích stání v garážích postavených podle dřívějších stavebních předpisů, která nikdo nevyužívá. Jestliže mají stavební předpisy pro centrální části města vůbec stanovovat nějaký limit pro počty parkovacích stání, pak by to měla být horní hranice a nikoliv dolní.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR