Protesty školáků z Jinonic proti billboardům na jejich cestě do školy pokračují

Druhý happening proti billboardům u silnic, Waldorfská ZŠ Jinonice

Včera odpoledne protestovali opětovně žáci Waldorfské ZŠ Jinonice proti světelnému billboardu stojícímu u přechodu přes Radlickou ulici na cestě do jejich školy. Řidiči sledující dění na billboardu často přehlédnou červenou na semaforu a chodci, jejichž zelená netrvá více než 5 sekund, tak nemají téměř žádnou ochranu. Přestože tento přechod již před třemi lety označily děti v rámci projektu Bezpečné cesty do školy za nejrizikovější místo na svých pravidelných cestách a odevzdaly pražskému magistrátu profesionální návrh projektanta na zabezpečení přechodu i svou žádost na zrušení reklamy, situace se ještě zhoršila. Magistrát nejenže přechod nezabezpečil, ale vydal dokonce souhlasné stanovisko k výměně obyčejného billboardu za světelný.

Jediná změna, kterou žáci, rodiče i učitelé ráno v den naplánovaného protestu zaznamenali, byla ta, že billboard náhle „oslepl“. Zda jej ráno někdo vypnul, nebo byl porouchaný a zůstane to tak navždy, zatím škole nikdo nesdělil.

Protest podpořili i žáci ze ZŠ Tyršova, která stojí na opačné straně Radlické ulice. Děti si připravily i svoje vlastní billboardy, které jasně daly najevo jejich postoj k tomuto druhu reklamy. Více o aktivitách školy v tiskové zprávě a otevřeném dopisu primátorovi.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR