První fáze prosazování bezpečného a šetrného cestování dětí do školy v Ďáblicích úspěšně skončila

Předání školní mapy a výsledků dotazníkového šetření dopravnímu projektantovi Ing. Novtotnému

Předání školní mapy a výsledků dotazníkového šetření dopravnímu projektantovi Ing. Novotnému

V prosinci ukončila také ZŠ U Parkánu  v Ďáblicích svůj roční projekt Bezpečné cesty do školy, během něhož děti označovaly místa, kudy se jim špatně chodí, monitorovaly dopravu a vyplňovaly i dotazníky o svých dopravních preferencích. Jejich šetření vyhodnocovala společně pracovní skupina odborníků, zástupců školy, žáků i rodičů a dopravní projektant Petr Novotný, který navrhl stavební úpravy umožňující školákům snadnější a bezpečnější přístup po své ose.  „Stavební úpravy jsou totiž trvalého rázu, pro bezpečnost dopravy  efektivnější než dočasná opatření a také lépe vypadají,“ vysvětluje projektant  Novotný z atelieru MOK při předávání dopravní studie s návrhy těchto úprav zástupcům magistrátu i městské části k realizaci.

Jako nejnebezpečnější vyhodnotili děti i odborníci 4 lokality, kde je zejména v ranních špičkách velký provoz a kde nevhodně parkují rodiče přivážející děti do školy, tj. před školou v ulici U Parkánu, kde navíc na protější straně vozovky schází chodník a chodci zde nebezpečně přebíhají ulici zcela nechráněni. Podobné problémy se řešily i na křižovatce ulic na Terase – Osinalecká – Prácheňská. Vzhledem k tomu, že některé děti cestují ze vzdálenějších míst bez dobrého spojení veřejnou dopravou nebo že se rodiče musejí do svého pracoviště dopravovat autem – což je velice častá situace městských částí vzdálených od centra–, byla zde navržena parkovací stání Kiss and  Ride, kde rodiče děti pouze vyloží a okamžitě odjedou, a v ulici U Parkánu bylo navrženo místo pro přecházení a další zklidňující opatření (více o projektu: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-a-ms-dablice/).

Pedagožky se školáky i ostatní členové pracovní skupiny odvedli za rok významný kus práce, která  pomůže cesty dětí do budoucna zabezpečit, pokud městská část Ďáblice požadavek na realizaci navržených úprav magistrátu nejpozději během února pražskému magistrátu skutečně podá. Škola se ve svém plánu mobility zavázala tyto návrhy u své MČ i magistrátu prosazovat a pokračovat ve výchovném působení na děti i jejich rodiče, aby do aut nasedali méně často a zlepšili tak svou bezpečnost, zdraví i životní prostředí.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR