Řekněte ne Segwayům!

Problematika osobních transportérů Segway v Praze 1

Tisková zpráva MČ Praha 1

(Praha 26. března 2013) S názorem Ministerstva dopravy ČR, že Segway, tedy motorizovaný, dvojstopý elektrický dopravní prostředek schopný vyvinout rychlost až 20km v hodině, je chodec, a tak je na něj také nahlíženo, se nechce smířit radnice Prahy 1. Hlavními důvody jsou reálný stav na chodnících v Praze 1, stížnosti obyvatel, kteří nechápou, jak a proč někdo mohl segweje na chodníky pustit, a zjevná nelogičnost v nahlížení na nejrůznější dopravní prostředky.

Problematika Segway je zářný příklad toho, jak výsledky technologického pokroku stále rychleji a častěji zasahují do každodenního života obyvatel. Na druhou stranu ti, kteří by měli tento technologický vývoj a jeho výsledky reflektovat a adekvátně na něj reagovat prostřednictvím vyhlášek a zákonů, bohužel často zaspávají dobu. V časech, kde se zařazení segwejů v rámci legislativního procesu řešilo, byly v České republice totiž jen dva kusy.

„Díky tomu dochází k absurdní situaci, kdy uživatelé těchto dopravních prostředků nesmí dle vyhlášky užívat pozemní komunikace – silnice, aby sami nebyli ohroženi. Svým chováním, které vychází už ze samé podstaty dopadů užívání motorizovaných dopravních prostředků mezi lidmi, však ohrožují de facto každým svým pohybem pěší uživatele chodníků, včetně penzistů, maminek s kočárky, dětí, pejskařů a dalších pěších návštěvníků a obyvatel centra Prahy,“ sdělil zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který problematiku Segwajů v Praze 1 řeší a dodává: „Já ani obyvatelé Prahy 1 se nemůžeme smířit s tím, že malá elektro-koloběžka, která váží ¼ hmotnosti segweje a dosahuje ½ rychlosti segweje na chodník nesmí, ale segway, který má dvě kola vedle sebe, motor, dokáže jet až 20 km v hodině a s člověkem váží kolem 120 kilogramů na chodník smí. A navíc jej můžete řídit opilí, nebo při jízdě telefonovat.“

S tím, jak se nabídka vyhlídkových jízd v Praze 1 rozšiřuje, Městská část Praha 1 eviduje od dubna 2012 nárůst počtu stížností na jezdce segway. Reálný obraz v historickém centru Prahy je takový: houfy až 15 turistů projíždějí úzkými uličkami s ještě užšími chodníky na dopravním prostředku, na kterém stojí mnohdy poprvé v životě. Bez znalosti místních předpisů a bez respektu k ostatním si razí cestu mezi chodci, a pěšími návštěvníky Prahy. V jejich neohleduplném chování je utvrzuje jistá nadřazenost, daná výškových rozdílem mezi chodcem a uživatelem těchto prostředků.

„Z tohoto důvodu jsem inicioval jednání pracovní skupiny Segway, kam byly pozváni jak zástupci ministerstva dopravy, tak zástupci magistrátu hlavního města Prahy, kompetentní pracovníci UMČ Praha 1 i dopravní experti. Z jednání vzešlo několik možností řešení. Další možnosti řešení by také mohlo naznačit expertní hodnocení Ústavu soudního znalectví v dopravě při ČVUT, jehož výsledky by mohly být známy do několika týdnů,“ vyjmenovává některé dosavadní kroky radnice Prahy 1 Daniel Hodek.

Cílem radnice Prahy 1 je nalezení optimálního řešení této problematiky. Řešení, která nejen že budou v souladu s výkladem příslušných paragrafů, ale budou hlavně zohledňovat reálný stav na silnicích a především chodnících v Praze 1. „Nechceme nikomu kazit podnikání, nechceme segweye zakázat plošně, ale dát jejich provozu jasná pravidla a dostat segweje z chodníků na silnice, kam svým charakterem podle nás i dopravních expertů patří. Současný stav se dá s trochou nadsázky popsat tak, že při pohybu na chodníku v Praze 1 vítězí ten větší a rychlejší. To mi velmi připomíná zákon džungle. Praha 1 ovšem není žádnou džunglí a tento bující problém, je třeba řešit dřív, než nám všem přeroste přes hlavu,“ uzavřel Daniel Hodek.

Tiskovou zprávu s dalšími informacemi si můžete stáhnout zde.

  • Vozítka segway a jejich provoz na pozemních komunikacích ve vybraných městech EU
  • Videa z pražských ulic (autor J. Vaculín): Staroměstské náměstí, Národní, Dlouhá, Pařížská.

 

Kontakty pro další informace:

Daniel Hodek
1.zástupce starosty Prahy 1
Mob.:724 792 002
Tel.: 221 097 524
E-mail: daniel.hodek@praha1.cz

Mgr. Jakub Vaculín
projektový manager
Mob.: 602 379 860
Tel.: 221 097 741
E-mail: jakub.vaculin@praha1.cz

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR