TZ: Řidiči, včetně samotných rodičů, ohrožují děti v okolí škol

IMG_7459Tisková zpráva o.s. Pražské matky o projektu Bezpečné cesty do školy ze dne 29. 5. 2013

V závěru 4. ročníku programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ), který letos probíhá na 3 pražských školách – ZŠ náměstí Svobody, ZŠ Švehlova a ZŠ Pošepného náměstí –, děti zjistily, že je neohrožují jen špatné konstrukce přechodů, chybějící světelné signalizace či zebry, ale zejména neukázněné chování řidičů, často i vlastních rodičů. Z průzkumu silničního provozu, který v rámci projektu BCŠ s dětmi naplánoval a uskutečnil dopravní projektant Ing. Květoslav Syrový v okolí ZŠ nám. Svobody v Praze 6, vyplývá, že značná část řidičů naprosto ignoruje chodce.

Na velmi rušné ulici Čs. armády, kde jsou 2 jízdní pruhy v každém z obou jízdních směrů, sledovaly děti čtveřici přechodů, přičemž dva z nich byly signalizované a dva bez signalizace. Situace na přechodech bez signalizace byla vždy obdobná:„Jeden řidič z pěti zde evidentně neřeší situaci tak, jak by podle pravidel měl, tj. neumožní chodci přejít. Často se opakoval nebezpečný moment, kdy řidič v jednom pruhu zastavil a ve vedlejším pruhu jiný vůz pokračoval v jízdě. Výjimečné nebyly ani situace, kdy řidič vjel na přechod v okamžiku, kdy již chodec přecházel,“ říká projektant Syrový a dodává: „Jen každý sedmý řidič chodce pustil, ale jen v případě, že přecházející dal svůj úmysl viditelně najevo, jinak byl odsouzen k nekonečnému přešlapování.“

Průzkum také ukázal, že drahá světelná signalizace není vždy samospasitelná. Právě hned na sousedním signalizovaném přechodu bylo registrováno asi 4x méně přecházejících. „Proto by bylo vhodné zvážit vypínání signalizace mimo dopravní špičky a ponechat ji pro chodce jen na výzvu. V sousedním Německu je to již běžné. Lidé jsou potom na obou stranách opatrnější a neřídí se jen slepě signály, zákazy a příkazy,“ domnívá se Syrový. Ze sledování provozu dále vyplynulo, že chodec, který si zmáčkne výzvu pro zelené světlo, často nečeká a přechází ještě na červenou. Posléze padne červená pro vozidla, která musejí zastavit, třebaže nikdo nepřechází. Obecně lze potvrdit, že signalizace je na mnoha místech špatně nastavená. Nejhorší je ale skutečnost, že ji často nerespektují ani řidiči. „Na jednom z přechodů před školou projelo během hodiny 30 řidičů na červenou, na žlutou pak 65,“ konstatuje Jarmila Johnová, předsedkyně sdružení Pražské matky, které projekt BCŠ koordinuje, a dodává: „Prakticky jsme si tak ověřili závěry některých studií, které tvrdí, že světelné signalizace na městských komunikacích mohou být nebezpečné a spíše sloužit k regulaci dopravy, než zvyšování její bezpečnosti.“

Děti ze ZŠ nám. Svobody sledovaly dopravu v nejexponovanější době před každou školou, tj. od 7:30 do 8:30 a poté od 12:30 do 13:30, a to na 7 sledovaných lokalitách, kde se jich vystřídalo v hodinových intervalech celkem 30. Napomohly tak nejen analyzovat dopravní situaci v okolí své školy, ale také vytvořit dobře využitelný podklad pro návrhy dopravního projektanta. Samy také přitom získaly názornou zkušenost, jak je nebezpečné porušovat dopravní předpisy a s jakou četností tak lidé činí. Monitorování se zúčastnili i příslušníci městské policie Prahy 6, kteří školákům poskytli ochranu, ale zároveň i odborné komentáře k chování řidičů i chodců. „Nejhorší bylo chování rodičů přímo u přechodů před budovou školy. V době kolem 7:45 chtějí zajíždět co nejblíže ke škole, a tak zastavují nejprve v ulici, poté v křižovatce, dále před a za přechodem a nakonec i přímo na přechodu,“ říká Johnová.

Podobné šetření jako v Praze 6 prováděli školáci i na ZŠ Švehlova na Praze 10. I tam bohužel došly k závěru, že řidiči nerespektují chodce. Např. přímo na dvouproudém přechodu přes Švehlovu ulici zastavilo chodci v průměru až každé čtvrté auto.

V rámci projektů BCŠ, které mají za cíl zajistit dětem bezpečný, zejména pěší, přístup do školy, probíhají vedle monitoringu dopravy i další aktivity, které mají školáky motivovat k chůzi a seznamovat je s principy bezpečnosti a udržitelnosti dopravy. „Letos to jsou vedle přednášek o dopravě ve městě a monitorování dopravy například pravidelné cyklojízdy žáků ze ZŠ Pošepného náměstí, akce„Vyměň auto za nohy“, „Reflexní den“ a cyklosoutěže na ZŠ nám. Svobody, pěší dny a cyklistické odpoledne na ZŠ Švehlova a mnohé další. Děti tak během projektů BCŠ nejen spoluvytvářejí lepší podmínky pro život ve městě, ale učí se také, že k nim mohou přispět především svým odpovědným dopravním chováním,“shrnuje koordinátorka programu Eva Šuchmanová.

Kontakty:
Jarmila Johnová, předsedkyně sdružení
jarmila.johnova@prazskematky.cz

Eva Šuchmanová, koordinátorka programu
eva.suchmanova@prazskematky.cz

Pražské matky, o. s.
www.prazskematky.cz
Tel.: 257 531 983, 721 761 474

Přílohy:
• Ukázky z výstupů dopravního průzkumu
• Fotografie z monitorování přechodů – obojí viz stránka projektu ZŠ nám. Svobody

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR