Slibné jednání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem

Foto PM

Jednání Pražských matek s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem, které proběhlo minulý týden, poskytlo slibné výsledky.

Získaly jsme příslib, že

  • budou uskutečněny všechny nerealizované návrhy z programu Bezpečné cesty do školy (!),
  • bude zřízena pěší skupina mimo pracovní skupinu BESIP, která se bude věnovat pěší dopravě z širšího než z bezpečnostně-technického hlediska, pro tuto příležitost máme navrhnout nominanty na členství.

Dohodli jsme se, že

  • budeme s městem sdílet data získaná od občanů z terénu, která mohou být užitečná pro připravovaný pražský informační systém,
  • pro nový systém opřipomínkujeme podklady ke zpracování realizační studie,
  • v novém systému budou chodci zaujímat významné postavení a město s námi bude pěší problematiku v rámci systému konzultovat.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR