Přejeme Vám veselé svátky a šťastný nový rok!

Přejeme Vám radostné svátky a šťastné vykročení do nového roku!
Věříme, že i v roce 2016 nám zachováte přízeň!

PF2016

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR