Výsledky výběrového řízení pro zapojení pražských škol do programu Bezpečné cesty do školy

Děkujeme všem školám, které projevily zájem o zapojení do programu Bezpečné cesty do školy v  roce 2015. Všechny přihlášky byly dobře zpracované, ale šestičlenná komise (složená ze dvou zástupců Odboru rozvoje dopravy MHMP, tří zástupců neziskové organizace Pražské matky a dopravního projektanta)  bohužel může vybrat a finančně tak podpořit z dotace města jen tři z nich. Čtvrtá škola, kterou jsme do programu zařadily, je schopna a ochotna program uskutečnit díky svému odbornému zaměření sama bez finanční podpory města. Budeme rádi, jestliže se školy, na které se letos „nedostalo“, přihlásí znovu příští rok, určitě to vyjde! Všem školám přejeme mnoho zdaru.

Kritéria, podle nichž byly školy vybrány:

–  dopravní situace v okolí školy
–  pochopení cíle programu podpořit bezpečnou, zdravou a šetrnou dopravu dětí, rodičů i zaměstnanců školy
– míra aktivního zapojení žáků a studentů do programu
– kvalita a množství doprovodných aktivit motivujících žáky k tzv. udržitelné dopravě a prohlubujících pochopení dopravních souvislostí

Vybrané školy

ZŠ a MŠ Ďáblice
ZŠ Košíře
ZŠ Táborská
Střední průmyslová škola dopravní, a. s. – bez nároku na finanční podporu

 

Praha_logoProgram Bezpečné cesty do školy byl dosud podporován hlavním městem Prahou.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR