Výsledky workshopu Zelená Praha pro pěší

V rámci workshopu Zelená Praha pro pěší, který pořádala ČZU ve spolupráci s Pražskými matkami ve dnech 25. – 29. ledna 2016, studenti na základě dotazníkového šetření a analýzy, v níž definovali kolizní i jinak problematická místa a hodnotili občanskou vybavenost, navrhli lepší pěší propojení v několika oblastech jihozápadní části Prahy i zlepšení pobytových funkcí v tomto území. Studenti došli k podobným zjištěním, k jakým dospívají i naše dotazníková šetření v rámci programu Bezpečné cesty do školy a která do značné míry odpovídají i charakteru podnětů na portálu Chodci sobě. Jako nejčastější překážky studenti uváděli automobilovou infrastrukturu a schodiště, ve svých návrzích doplňovali do veřejných prostranství zejména zeleň a městský mobiliář. Výstupy workshopu můžete nalézt zde.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR