Představení portálu Chodci sobě na workshopu ČZU Zelená Praha pro pěší

řešené území_ZPPNa České zemědělské univerzitě probíhá ve dnech  25.–29. 1. workshop pro studenty krajinné architektury s názvem Zelená Praha pro pěší. Při jeho zahájení jsme prezentovali své aktivity na podporu pěší mobility v Praze, zejména jsme se věnovali možnostem využití portálu Chodci sobě i problematice vyjednávání realizace občanských podnětů jak v rámci tohoto portálu, tak i v rámci programu Bezpečné cesty do školy. Studenti budou během workshopu na základě dotazníkového šetření v terénu zjišťovat pěší propojení a jeho kvalitu v  pražských Modřanech a ve Zbraslavi. Výsledkem workshopu bude mapa pěších propojení (i v návaznosti na krajinu) v těchto oblastech s návrhy na jejich zkvalitnění.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR