Žádáme vypuštění povolení provozu segwayů na chodnících z připravované novely zákona

IMG_1802

Viktor Dudr (SONS) a Jára Johnová (PM)

Společně s panem Viktorem Dudrem ze Sjednocené asociace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) jsme vystoupili v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, kde jsme požádali poslance, aby vypustili z připravované  novely zákona o provozu na pozemních komunikacích povolení pro provoz vozítek segway na chodníku. Poslanec Šarapatka nám navrhl spolupráci.

Text žádosti předané členům HVPS zde.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR