Zastupitelé rozhodli o významném navýšení peněz pro pražský BESIP!

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém včerejším zasedání rozhodlo o veřejném rozpočtu města na příští rok. V jeho rámci byl nejdříve odhlasován návrh Rady HMP snížit  položku BESIP ve srovnání s letošním rokem o 10 milionů korun, tedy na pouhých 20 milionů, o čemž jsme již informovali. Za několik minut však bylo toto rozhodnutí revokováno a pozměňovacím návrhem zastupiteli bylo přijato zvýšení položky BESIP o 30 milionů korun, tedy celkem na 50 milionů, které mají být určeny v roce 2016  na kapitálové výdaje, tedy na stavební úpravy ve prospěch nejzranitelnějších účastníků provozu. Běžné výdaje určené pro nestavební účely budou zřejmě hrazeny z rozpočtových rezerv. Zvýšení se dočkaly i rozpočtové výdaje určené na cyklostezky. Všem zastupitelům, kteří podpořili svým hlasováním představu, že chodci jsou městu prospěšní a je proto užitečné pro ně budovat  bezpečnou a přitažlivou infrastrukturu, děkujeme. V praxi to znamená, že městské části budou moci bez obav žádat o stavební úpravy ve prospěch chodců a návrhy vzešlé z našeho programu Bezpečné cesty do školy se dočkají realizace. Doufáme, že k rozhodnutí zastupitelstva pomohl i náš přípis adresovaný den před zasedáním všem zastupitelům.

20. 12. 2015:

Doplňujeme informaci o průběhu  jednání Zastupitelstva o rozpočtu města:

Komplexní pozměňovací návrh, jehož součástí bylo navýšení BESIPu, podal Jiří Hrabák  (TOP09) za TOP 09, ODS, Trojkoalici, Piráty a nezávislé, návrh podpořila i nezařazená zastupitelka Hášová. Podnět na navýšení částky  pro BESIP o 30 mil. Kč, navýšení částky na cyklostezky a návrh na protihluková opatření na Severojižní magistrále vznesla Trojkoalice (Petr Štěpánek).

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR