Životní prostředí v ohrožení

Včera startovala celoevropská iniciativa nevládních organizací s názvem Klenoty přírody v ohrožení, která reaguje na plánované změny v klíčových evropských zákonech na ochranu přírody. Evropská komise se pod tlakem firem a jejich komerčních zájmů chystá oslabit významné směrnice chránící nejcennější evropskou přírodu a řadu ohrožených druhů. Cílem veřejné iniciativy, která má zastoupení ve všech zemích EU i Bosně a Hercegovině, je těmto změnám zabránit. Více ve společné tiskové zprávě organizací Arnika, Beleco, České společnosti ornitologické, Českého svazu ochránců přírody, Hnutí DUHAZeleného kruhu

„Šidítkem“, které naznačuje ochranu životního prostředí jen v názvu, je Národní akční plán čisté mobility české provenience. Ve skutečnosti jde však o čistě automobilový plán podporující jen výměnu klasických paliv za alternativní, tedy za zemní plyn a elektřinu. Z plánu je výslovně vyloučena podpora veřejné dopravy a o nemotorové, tedy skutečně čisté mobilitě, se nezmiňuje ani slůvkem. Národní akční plán čisté mobility se tak tak spalování fosilních paliv, které produkuje emise škodlivé pro atmosféru i zdraví lidí, nesnaží omezovat a dopravu redukovat. Podle některých zahraničních odborníků výměna klasických paliv (benzin, nafta) emise CO2 neušetří. Plán vznikl z podnětu EU doporučující členským státům tyto plány přijmout právě v zájmu omezení emisí CO2.

Automobilovému průmyslu nahrává plán na zrušení hlukových limitů, o němž mají poslanci rozhodnout v úterý 19. května 2015. Poslanecká sněmovna má totiž hlasovat o přijetí novely zákona o veřejném zdraví, která fakticky zruší všechny zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Nápravy se tak nedočká 350 tis. obyvatel převážně velkých měst jako Praha, Brno či Plzeň postižených trvale nadměrným hlukem z dopravy. Pražské matky podepsaly dopis Zeleného kruhu, který žádá poslance, aby pro zrušení limitů nehlasovali.

Nakonec vláda uvažuje o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Podle Akademie věd ČR by ale limity těžby neměla prolomit s ohledem na zdraví obyvatel. Na semináři věnovaném dopadům těžby na zdraví to řekl předseda komise pro životní prostředí Radim Šrám – více.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR