Zpátky do školy – raději pěšky!

Ilustrační foto Štěpán Hon

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 26. 8. 2019

Budeš se mnou chodit? Druhý ročník akce Pěšky do školy tímto heslem vyzývá školáky i jejich rodiče, aby znovu objevili, že procházka cestou do školy prospívá jejich zdraví i pohodě, upevňuje vzájemné vztahy, a navíc pomáhá měnit ulice v okolí školy na místa příjemnější pro život. 

Podle dotazníkových průzkumů organizace Pražské matky se průměrně čtvrtina dětí pravidelně dopravuje do školy autem, v některých školách je to dokonce až 40 %. Děti přitom do školy autem cestují i z velmi malých vzdáleností.  8 % dětí, které jezdí pravidelně do školy autem, bydlí ve vzdálenosti menší než 0,5 km. Zdá se, že ranní dovážení není nezbytnost, ale spíše zvyk. Více než polovina rodičů vozí děti autem, protože pak rovnou pokračují do práce, další třetina tuto možnost volí z časových důvodů.

Proč by měli rodiče své zvyky měnit? Protože pěší cesty nabízí alternativu, která dětem prospívá. „Když se vydáte do školy pěšky, je to čas, který můžete plně věnovat svému dítěti, užijete si ranní procházku a dítě navíc přijde do školy příjemně probuzené a bude se lépe soustředit na učení,“ říká Marie Čiverná, koordinátorka akce Pěšky do školy. Chození pěšky dětem poskytuje více podnětů než pasivní cestování autem, rozvíjí jejich sociální kompetence, učí je odpovědnosti i samostatnosti a zároveň podporuje pozitivní vztah k místu, kde žijí. Vlastní zkušeností si také děti nejlépe osvojí zásady bezpečného pohybu po ulicích. Chůze (případně jízda na kole či koloběžce) je ale především dobrou volbou, pokud chceme, aby naše děti zůstaly zdravé.

V červnu tohoto roku proběhlo vzorové měření emisí před ZŠ Na Beránku. Jedná se o poměrně velkou základní školu na pražském sídlišti, běžně zde cestuje do školy autem 32 % dětí. Měření, které společně realizovali zástupci magistrátního projektu Čistou stopou a doc. Michal Vojtíšek z ČVUT, prokázalo, že mezi 7 a 8 hodinou ranní stoupne koncentrace škodlivých pevných částic v důsledku dovážení dětí do školy o desítky procent, ve výkyvech až na desetinásobky běžných hodnot. Nejvíce emisí pevných částic vzniká při startování motoru a provozem motoru na volnoběh, nejvyšší koncentrace jsou tedy přímo na parkovišti nebo v ulici před školními vraty, kde rodiče zastavují a kudy zároveň musí projít všechny děti. Pevné prachové částice, obzvláště ty hodně malé, tzv. nanočástice, mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví – zvyšují riziko vzniku astmatu a jiných dýchací obtíží nebo rakoviny plic. Vzhledem k tomu, že pronikají buněčnou membránou přímo do krevního řečiště, zvyšují také riziko kardiovaskulárních onemocnění či Alzheimerovy choroby, poškozují genetickou informaci, mohou se dokonce dostat i do krve ještě nenarozeného dítěte. Nejnovější výzkumy naznačují, že jemné částice dokážou pronikat i kolem čichového nervu z nosu přímo do mozku, kde mohou způsobovat jeho poškození. Před škodlivým vlivem prachových částic nejste chráněni ani uvnitř auta, docent Vojtíšek dokonce auto s nadsázkou přirovnává k plynové komoře a doporučuje: „Každý metr a každých několik desítek metrů dál od zdroje pomáhá. Pokud jedete na kole nebo jdete pěšky a máte možnost jet nebo jít o ulici dál, udělejte to.“

Akce Pěšky do školy má především motivační a osvětový charakter a jejím cílem je nabídnout dětem i  rodičům příjemný zážitek ze společné cesty i proměněného prostoru před školou bez aut, a zvýšit tak počet těch, kteří se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Ještě do poloviny září se mohou přihlašovat celé školy nebo jednotlivé třídy. Jednoduchý registrační formulář lze vyplnit na www.peskydoskoly.cz. Zapojené školy získají metodickou podporu i potřebné materiály pro organizaci pěších dnů, které jsou jádrem akce. Školáci se navíc mohou zúčastnit soutěže o třídu, která nejvíce chodí.

K akci Pěšky do školy se mohou hlásit nejen školy, ale i rodiče. „Chceme povzbudit rodiče, aby se k nám přidali a vyrazili v září s dětmi do školy po svých. Rádi bychom je propojili prostřednictvím sdílení zajímavých zkušeností a momentů z ranních cest,“ vysvětluje Čiverná.

Letošní akci Pěšky do školy podporují i některé známé osobnosti, jako například pražský primátor Zdeněk Hřib či herci Ondřej Kavan, Petr Vacek, Petr Prokop nebo Klára Trojanová (viz propagační video zde).  Akce Pěšky do školy se stala součástí oficiálního programu k Evropskému týdnu mobility v některých městech, např. v Praze, Ostravě–Porubě, Hradci Králové  nebo Jihlavě. 

Kontakty:
Marie Čiverná, marie.civerna@prazskematky.cz, 775 065 435

Přílohy:

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR