Chodci sobě – Loučení s létem v Liboci, 3. 9. 2015, foto Lukáš Žentel

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR