Rušení přechodů v Praze, jaro 2009

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR