Modré zóny u přechodů

Modrá zóna u přechodu – děti přes zaparkované nevidí do silnice

Modrá zóna u přechodu – děti přes zaparkované auto nevidí do silnice

V roce 2008 jsme uvítali záměr hlavního města zavést po Praze zóny placeného stání, tzv. modré zóny, a regulovat tak parkování v centru. Brzy jsme však zaznamenali, že zóny placeného stání jsou vyznačovány až k přechodům, což ohrožuje chodce – zejména děti a vozíčkáře se sníženým horizontem rozhledu.

Zóny placeného stání a regulace dopravy
Vzhledem k tomu, že auta ve městě parkovala všude – na chodnících, u přechodů i na nich, na křižovatkách – a ztěžovala pohyb i bezpečí chodců a vozíčkářů, jsme spolu s partnerským sdružením Oživení, se kterým dlouhodobě spolupracujeme na pražské dopravní tematice, přípravy některých městských částí a pražského magistrátu na regulaci parkování uvítaly.

Modré zóny vyznačené až k přechodu ohrožují chodce a vozíčkáře
Brzy však občané i média upozornili na to, že modré zóny jsou vyznačovány až do bezprostřední blízkosti přechodu, což sice dovoluje výjimku ze zákona – institut tzv. „místní úpravy“, avšak zákon o provozu na pozemních komunikací obecně předepisuje dodržet vzdálenost 5 m pro parkování před přechodem. Proto jsme situaci několik měsíců monitorovali, konzultovali s občany – chodci i řidiči – i dalšími neziskovými organizacemi a došli k závěru, že parkování v těsné blízkosti přechodu ohrožuje zejména děti a vozíčkáře, kteří mají snížený horizont rozhledu. Řidič s chodcem se vzájemně nevidí a zvyšuje se tak riziko střetu chodce s automobilem. Automobilisté vypovídali, že se na takových místech bojí, že jim někdo „vběhne” do vozovky, rodiče dětských pěšáků a vozíčkářů se z druhé strany bojí téhož.

Tisková beseda na ulici a dopis primátorovi Bémovi
Během prázdnin 2008 proto Oživení, Pražské matky, iniciativa www.prechody.cz a sdružení vozíčkářů Asistence uspořádaly na ulici v pražských Holešovicích tiskovou besedu, aby názorně demonstrovaly nebezpečnou situaci. Na besedu byli kromě médií pozváni i zástupci samospráv a úřadů městských částí, které zóny placeného stání zavedly. Kromě vedoucí odboru dopravy z Prahy 7 paní Mileny Vitáskové se však nikdo ze zástupců veřejné správy besedy nezúčastnil. Ještě téhož dne se iniciativy obrátily na primátora Béma a samosprávy městských částí Praha 2, 3, 7 i pražského magistrátu, od něhož iniciativa zavést zóny původně vzešla – viz. otevřený dopis primátorovi.

Monitorování situace po dvou letech

Na jaře 2010 Oživení a Pražské matky s pomocí dobrovolníků zmonitorovaly všechna parkovací stání, která jsou v rozporu s obecným ustanovením zákona 361/2000 Sb. vyznačena v kratší než 5 m vzdálenosti před přechodem. Těchto stání zůstala po částečných a nevyrovnaných snahách o nápravu v Praze na každé MČ zhruba stovka. Sdružení se proto znovu obrátila na starosty městských částí Prahy 1, 2, 3 a 7 i na radního hlavního města Prahy pro dopravu Radovana Šteinera s naléhavou prosbou, aby pro zajištění bezpečnosti na přechodech odstranili pokud možno všechna tato problematická místa.

Seznam problematických míst podle MČ (včetně komunikací ve správě MHMP)

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR