Změny v pražské MHD

Tisková konefence občasných iniciativ ke změnám v pražské MHD, 22. 11. 2012

Tisková konefence občanských iniciativ ke změnám v pražské MHD, 22. 11. 2012

Pražské matky spolu s občanskými iniciativami Klub K2, Vraťte nám jedenáctku, Oživení, o. s. Cibulka a Auto*mat od září roku 2012 jednaly s představiteli města o přehodnocení změn, k nimž došlo po letních prázdninách bez předchozího projednání s městskými částmi a veřejností. Jejich zástupci již v létě roku 2012 město varovali, že zavedením změn, jež ve skutečnosti znamenají omezení MHD, dojde ke zhoršení kvality, dostupnosti a snížení bezpečnosti veřejné dopravy a protestovali také proti zrušení, resp. zkrácení a přesměrování některých linek. Zároveň požadovali nezávislé vyhodnocení dopadu změn na obyvatele i návštěvníky  hlavního města (viz otevřený dopis primátorovi).

Od té doby se občanské iniciativy sice osobně setkaly s tehdejším primátorem Bohuslavem Svobodou i náměstkem pro dopravu Josefem Noskem, předaly jim své konkrétní podněty (připomínky jednotlivých občanských iniciativ ke změnám), uspořádaly tiskovou besedu, vydaly tři tiskové zprávy (viz níže), s pomocí odborníků zveřejnily sporné otázky, o nichž je třeba veřejně diskutovat, a interpelovaly primátora, ale město žádný z požadovaných systémových kroků k nápravě nepodniklo a žádnou veřejnou debatu nezahájilo. Namísto toho naplánovalo druhou etapu velkých změn.

Představitelé hlavního města zdůvodňují změny nikoli primárně úsporami, ale nutností přizpůsobit systém MHD vývoji města. Podle nich se hlavní město Praha podstatně změnilo, avšak MHD funguje 25 let podle stejného schématu. Zatímco dříve cestovali Pražané pouze do a z centra, v současnosti je prý daleko více potřeba nabídnout spoje, které centrum objíždějí a spojují jiné městské celky. Podle mínění občanských iniciativ mělo být proto provedeno objektivní šetření spokojenosti – nezávislé na ROPIDu,  který změny naplánoval –, město mělo vést veřejnou debatu o již zavedených změnách a připomínky nespokojené veřejnosti i městských částí řádně vypořádat. To se však nestalo, v některých částech došlo jen k drobným úpravám.

Město po setkání se zástupci občanů sice prezentovalo svůj průzkum, ten si však objednal a zadával ROPID a samotnými změnami – vyhodnocením spokojenosti s nimi – se ani nezabýval. Konstatovalo se v něm pouze, že pro 18,7 % cestujících MHD se cesta prodloužila a pro 10,6 % cestujících přibylo přestupů. Průzkum tak potvrdil, že přinejmenším pro tuto část veřejnosti se kvalita MHD zhoršila a její stížnosti jsou tedy oprávněné. Město však stále ignoruje výhrady – dokonce i rodičů – týkající se snížení bezpečnosti dětí kvůli zvýšenému množství přestupů a přebíhání z jednoho spoje na druhý.

Občanské iniciativy se stále shodují na tom, že jakékoli změny neprojednané s veřejností a s tím související zhoršování kvality MHD je pro občany nepřijatelné a pro město jako celek nežádoucí. Pokud se totiž chce Praha zbavit dopravního přetížení způsobeného neustálým růstem intenzity individuální automobilové dopravy se všemi negativními důsledky, musí především nabízet atraktivní, tedy komfortní, rychlou a bezpečnou hromadnou dopravu. Město však dělá pravý opak, zhoršuje podmínky pro efektivní MHD a láká tak nepřímo Pražany, aby častěji nasedli do svých aut a ucpávali městské komunikace.

Pokud máte nějaké podněty či připomínky týkající se změn MHD, adresujte je prosím současnému primátorovi Tomáši Hudečkovi (tomas.hudecek@praha.eu) a v kopii starostce/ starostovi své městské části.

– Návrh změn 5 linek, o. s. Auto*mat
– Připomínky MČ Praha 2
– Reakce občanů na změny MHD

– Zápis ze schůzky s radním pro dopravu Noskem, 8. 1. 2013
– Žádost o vrácení trasy autobusu č. 123 – o.  s. Cibulka
– Vraťte nám 11 – otevřený dopis

– Otázky občanských iniciativ k průzkumu spokojenosti se změnami adresované vedení HMP

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR