Lidé a kontakty

Sídlo: Muchova 13,  160 00 Praha 6
Email: info@prazskematky.cz
Web: www.prazskematky.cz
IČO: 45246220
Číslo účtu: 2400373913/2010
Identifikátor datové schránky: 298dudp

Členky organizace podílející se v současnosti na realizaci projektů sdružení:

Petra Syrová

Členka spolku od r. 2005, předsedkyně. Zajišťuje fundraising, řešení právních otázek a programové řízení organizace, podílí se na realizaci projektů (Bezpečné cesty do školy, Pěšky do školy, Chodci sobě) a sledování dopadu projektových aktivit organizace.

Blanka Klimešová

V organizaci působí od roku 2015, kdy se podílela na realizaci osvětové kampaně Chodci sobě. V současné době se věnuje programu Bezpečné cesty do školy a osvětové kampani Pěšky do školy. Má na starosti sběr analytických dat o dopravě v okolí škol a sleduje dopad činnosti organizace. Ve spolupráci s Prahou 7 realizovala projekt Komunitní plánování se seniory v Praze 7 a dále se věnuje problematice mobility seniorů ve veřejném prostoru. Provádí také grafické práce.

Marie Čiverná

V organizaci působí od roku 2015, v současné době koordinuje osvětovou kampaň Pěšky do školy, spolupracuje na projektech Chodci sobě, Bezpečné cesty do školy a Komunitní mapování se seniory v Praze 7. Připravuje podklady pro marketingové kampaně spolku a spravuje sociální sítě.

Eva Šuchmanová

V Pražských matkách pracuje od r. 2007 (projekty Vím, co dýchám, Bezpečné cesty do školy ), v současné době se věnuje zejména správě portálu Chodci sobě a webových stránek organizace.

Jarmila Johnová

Čestná členka spolku, jedna ze zakladatelek hnutí Pražské matky v r. 1989.  Vytvořila metodiku programu  Bezpečné cesty do školy a v jeho rámci realizovala desítky projektů na pražských školách, pracovala na mnoha dalších projektech s tématem šetrné mobility a ochrany životního prostředí (Vím, co dýchám, Město pro pěší, Management mobility na školách, Chodci sobě atd.). Působila i v Nadaci Partnerství (projekty Na zelenou – Bezpečné cesty do školy v rámci celé ČR aj.), ve sdružení Oživení (Město pro pěší aj.), pracovala jako redaktorka časopisu Přes práh atd.

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR