Publikace

Naše publikace

Metodická příručka o kampani Pěšky do školy s informacemi o přípravě pěších dnů na školách.

Metodická příručka pro školy, děti a rodiče s informacemi o programu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem je dopravní zklidňování v okolí škol a podpora udržitelné dopravy. Obsahuje množství příkladů opatření ke zklidňování dopravy a aktivit na podporu udržitelné mobility.

Metodická příručka s návodem jak zpracovat školní plán mobility, včetně příkladů vypracovaných plánů mobility, jakož i aktivit a opatření, která lze v rámci naplňovaní cílů ŠPM realizovat, a výukových materiálů, jež může škola využít při práci v hodinách.

Podrobné výsledky projektu realizovaného na podzim 2018 ve spolupráci s Prahou 7, jehož cílem bylo zmapovat potřeby seniorů ve veřejném prostoru této městské části.

Průvodce pro rodiče s návodem jak učit děti dopravní bezpečnosti s odstupňováním podle věku dítěte.

Pracovní listy nabízející řadu doprovodných aktivit k výuce tématu udržitelné dopravy na školách.

Metodický text určený zejména učitelům pro práci s DVD Bezpečné cesty do školy: Zdravější cesty – školní plán mobility v praxi. Toto DVD zájemcům na požádání poskytneme.

Příručka sepsaná v rámci projektu PM Vím, co dýchám pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně – o ovzduší a faktorech, které ho ovlivňují, o souvislostech mezi jeho znečištěním a automobilovou dopravou, o dopadech znečištění ovzduší na lidské zdraví i o možnostech nápravy. Je určena zejména žákům základních a středních škol.

Doporučené publikace

Sborník přednášek z mezinárodní konference o pěší dopravě Město pro pěší, kterou pořádalo Oživení, o. s. 14. 2. 2008 na pražském magistrátu.

Překlad z anglického originálu „Kids on the Move“, publikace pro zástupce měst a obcí i širokou veřejnost o tom, jak zajistit bezpečný pohyb dětí po městě.

Příručka Nadace Partnerství o dopravním zklidňování v obcích pro zástupce místní samosprávy.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR