Spolupracovníci

Mezi partnerské organizace Pražských matek patří zejména:

Tereza
Vzdělávací centrum, které pomáhá učitelům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních a středních školách v celé ČR.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Hlavní koncepční pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.
Nadace Partnerství
Nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve celé České republice.
Ve svém dopravním programu Na zelenou navazuje na aktivity Pražských matek a realizuje projekty Bezpečných cest do školy v mimopražských regionech ČR.
Auto*mat
Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Zasazuje se o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.
Slušná firma
Platforma sdružující a podporující ziskové i neziskové organizace stavící na principech slušnosti.
Asociace společenské odpovědnosti
Iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR