Pěšky do školy

Cílem kampaně Pěšky do školy je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Chceme dětem i rodičům nabídnout zážitek ze společné cesty, která může být příjemná a zábavná. Pomozte nám a zorganizujte u vás ve škole pěší den, týden, nebo dokonce měsíc.
Více o projektu  ›

Bezpečné cesty do školy

Cílem programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou.
Více o projektu  ›

Chodci sobě

Webový portál Chodci sobě slouží jako jednoduchý a dostupný nástroj pro ohlašování problémů, se kterými se setkávají pražští chodci na svých cestách městem. Podněty občanů včetně fotografií problémových míst jsou jeho prostřednictvím evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány k řešení příslušným městským částem.
Více o projektu  ›

Ukončené projekty

Praha 7 přátelská k seniorům – komunitní mapování

Praha 7 by ráda vytvořila lepší podmínky pro aktivní a zdravý život seniorů, proto chce seniory zapojit do plánování rozvoje města a zpřístupnit jim služby i veřejný prostor tak, aby mohli v této městské části žít pohodlně a bezpečně. Součástí aktivit, které podpořilo MPSV, bude právě mapování veřejného prostoru a dopravní dostupnosti z pohledu seniorů, které pro Prahu 7 budou realizovat Pražské matky.
Více o projektu  ›

A máme vymalováno!

V průběhu tohoto tohoto projektu žáci Waldorfské ZŠ Jinonice ve spolupráci s Pražskými matkami a Spolkem rodičů fungujícím při škole zvelebili nebezpečný a odpudivý podchod pod Radlickou ulicí, který označili v rámci programu Bezpečné cesty do školy jako jedno z nejhorších míst na svých každodenních cestách.
Více o projektu  ›

Chceme být vidět!

V Česku ještě stále není samozřejmostí používat v každodenním životě reflexní prvky nebo doplňky jako běžnou součást oděvu. Přitom chodec či cyklista není bez reflexních prvků za šera téměř vidět a je tak vystaven většímu riziku střetu s automobilem. Ve spolupráci s Nadací Partnerství a sdružením Oživení jsme proto od roku 2010 zorganizovali již 3 […]
Více o projektu  ›

Vím, co dýchám

Cílem projektu bylo seznámit žáky teoretickou i praktickou formou s problematikou znečištěného ovzduší v Praze, a to především v souvislosti s dopravním chováním.
Více o projektu  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR