ZŠ a MŠ U Santošky

Foto M. Málek

ZŠ a MŠ U Santošky
U Santošky 1, Praha 5

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2017 a a před prázdninami dokončila první fázi svého projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů.

Více informací o této fázi projektu viz článek v Aktualitách.

Na vytipovaných nejproblematičtějších místech proběhl v červnu také monitoring dopravního provozu, více informací zde.

V rámci Evropského týdne mobility se na škole ve dnech 18. – 22. 9. konaly pěší dny, jejichž cílem bylo ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné.

5. října ve škole proběhlo další setkání pracovní skupiny projektu, kde by představen návrh dopravní studie.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR