ZŠ Filosofská

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou TV
Filosofská 3, Praha 4

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2017 a před prázdninami dokončila první fázi svého projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Na vytipovaných nejproblematičtějších místech proběhl 8. června také monitoring dopravního provozu.

Více informací o výsledcích mapování naleznete zde, o dopravním monitoringu pak zde.

V září se na škole konal pěší den, jehož cílem bylo ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné. Více viz tisková zpráva.

V říjnu se ve škole konalo setkání pracovní skupiny projektu, kde byl představen návrh dopravní studie, předání finální podoby studie starostovi MČ Praha 4 Petru Štěpánkovi a zástupci Magistrátu hl. města Prahy proběhlo na konci listopadu.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR