FZŠ a MŠ Barrandov II

Dopravní situace v okolí školy, foto K. Syrový

FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK
V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Škola byla vybrána do 6. ročníku programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016.

Během května probíhalo mapování a dotazníkové šetření, 9. června se konalo setkání pracovní skupiny, kde žáci představili výsledky své práce a kde bylo společně vybráno pět nejrizikovějších lokalit pro zpracování v dopravní studii. Většinou se bude jednat o novou koncepci širšího území za účelem posílení charakteru obytné zóny, podpory práv chodců a zpřehlednění pěších cest. Budou se řešit úseky ulic Voskovcova, U Akátů, Wassermannova, U Kaskád a přechod u konečné tramvajových linek v ulici Werichova. S novým řešením pro odpudivý průchod v těsném sousedství školy přislíbil pomoci pan senátor Láska (KDU-ČSL), který se jednání též zúčastnil.

V rámci Evropského týdne mobility, na Den bez aut 22. září, připravila škola pěší den, viz http://www.prazskematky.cz/aktuality/do-barrandovske-skoly-pujdou-deti-na-den-bez-aut-pesky-jako-hobiti/.

Informace o výsledcích pěšího viz http://www.prazskematky.cz/aktuality/pesi-dny-na-zs-barrandov-dopadlo-to-vyborne/.

4. října se žáci z druhého stupně pod vedením projektanta Ing. Syrového zúčastnili dopravního monitoringu v okolí školy. Ukázalo se, že největší zmatky vznikají přímo před školou, kam rodiče děti dovážejí autem. Škola má v plánu  směrem k rodičům uspořádat informační kampaň, pravděpodobně ve spolupráci se školní družinou. O výsledcích monitoringu bude spolu s Pražskými matkami informovat rodiče na třídních schůzkách.

Ve stejný den proběhla schůzka rodičovského sdružení se zástupci Prahy 5 a senátorem Láskou, který se slíbil zasadit o revitalizaci podchodu v těsném sousedství školy. Podchod je v současné době temný, neutěšený a slouží jako útočiště narkomanům a bezdomovcům. MČ chce situaci řešit instalací vhodného osvětlení a zamezením přístupu k plochám vybízejícím k delšímu pobytu. Zevrubnější úpravy podchodu proběhnou společně s plánovanými opravami na budově městské knihovny, ke které podchod patří, a to v horizontu jednoho roku.

V říjnu byl na další schůzce pracovní skupiny představen návrh dopravní studie, ke které se mohli vyjádřit zástupci všech zapojených institucí, a na konci listopadu byla studie předána zástupcům školy, městské části a Magistrátu hl. města Prahy.

Realizace opatření z dopravní studie

– úprava vodorovného značení a instalace dočasného dělicího ostrůvku na křižovatce Voskovcova x Wassermannova (2017)

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR