Masarykova ZŠ Klánovice

Cyklistický den

Masarykova ZŠ Klánovice
Slavětínská 200, 190 14 Praha 9 – Klánovice

Škola byla vybrána do programu BCŠ v roce 2009. Vedoucí školního projektu se stala paní učitelka Kateřina Hloušková, konzultantem Tomáš Hodek.

První schůzka pracovní skupiny se konala na začátku května 2009. Poté na škole proběhlo mapování, které bylo završeno zpracováním finální mapy školním parlamentem. Škola se v rámci těchto aktivit zúčastnila dopravní soutěže pro mladé cyklisty, ve které v oblastním kole skončila na druhém místě, a uspořádala průjezd Klánovicemi po budoucí cyklostezce.

Předání mapy proběhlo v červnu 2009. Děti představily výsledky své práce zástupcům městské části a policie a předaly mapu dopravním projektantům Ing. Josefu Kocourkovi a Bc. Janě Košťálové, kteří vypracovali dopravní studii. V té je mimo jiné vyhověno žádosti o vytvoření klánovické cyklotrasy. Návrhy řeší nejčastější trasy, po kterých jezdí děti do školy.

Na podzim 2009 vytvořila škola svůj plán mobility, ve kterém je ponechán velký prostor činnosti dětského školního parlamentu a který počítá např. se zavedením tradice průjezdu Klánovicemi na kole, s podporou chůze v projektu Cesta kolem světa, zavedením cyklokroužku, přípravou osvětových letáčků pro rodiče a další občany obce atd.

Z rozpočtu projektu bylo financováno rozšíření klecí na kola.

Realizace opatření z dopravní studie

– úprava SSZ přes Slavětínskou ulici
– cyklopiktokoridor v ulici V soudním (2010)

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR