Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy

tvorba šk.mapy_I.st.Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy
Polesná 1690, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Škola byla vybrána do programu BCŠ v roce 2010. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Jana Kurková, funkci konzultanta zastávaly Pražské matky, projektantem byl Ing. Josef Kocourek.

Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v březnu 2010, mapování nebezpečných míst v okolí školy bylo dokončeno v květnu, poté škola předala školní mapu projektantovi ke zpracování dopravní studie.

 Realizace opatření z dopravní studie

– zpomalovací polštáře v Čentické ulici před školou
– cyklopruh v Čentické ulici

Dokumentace projektu – výstupy

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR