MŠ Na Pěšinách

MŠ Na Pěšinách
Na Pěšinách 13, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Podnět k řešení dopravní situace v ulici Ke Stírce, zejména křižovatky s ulicí Okrouhlická, dali rodiče, kteří se jménem Pražských matek obrátili na odbor dopravy MČ Prahy 8 s žádostí o zvýšení bezpečnosti dětí, které se často v těchto místech pohybují. Pražské matky nechaly zpracovat dopravní studii (Ing. Cihlář) a na konci roku 2006 ji předaly odboru dopravy MHMP k realizaci.

Realizace opatření z dopravní studie

– integrovaný přechod na ulici Ke Stírce u křižovatky s Okrouhlickou ul.(2008)

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR