Pracovní skupina BESIP – informace o stavu připravovaných akcí

Stavební akce ve prospěch bezpečnosti chodců vybírá na základě žádostí městských částí pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy. Realizaci koordinuje Technická správa komunikací.

Zeleně označené akce vychází z projektů koordinovaných organizací Pražské matky, z. s. Aktuální stav doplňujeme jen u těch akcí, u kterých je nám znám.

Schváleno v r. 2019 Stav (březen 2019)
Prokopova – Cimburkova  Praha 3 projektová příprava
Prokopova – Havlíčkovo nám.  Praha 3 projektová příprava
Ke Krči – U Staré pošty (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava
Na Vypichu – Na Klášterním  Praha 6 projektová příprava
Studentská – Zikova  Praha 6 projektová příprava
Před Bateriemi  Praha 6 projektová příprava
Náhorní – U Školské zahrady (BCŠ)  Praha 8 projektová příprava
Dolákova – Hackerova (MŠ) (BCŠ)  Praha 8    projektová příprava
Dolákova – Hackerova (ZŠ) (BCŠ)  Praha 8    projektová příprava
Taussigova – Hlaváčova (BCŠ)  Praha 8 projektová příprava
Pernerova – Šaldova (BCŠ)  Praha 8 projektová příprava
Pavelkova – Božetická (BCŠ)  Praha 12 projektová příprava
Pertoldova – ZŠ (BCŠ)  Praha 12 projektová příprava
Československého exilu – Pavelkova (BCŠ)  Praha 12 projektová příprava
Pavelkova – Borovanská (BCŠ)  Praha 12 projektová příprava
Cíglerova – MHD Rajská zahrada (BCŠ)  Praha 14 projektová příprava
Plzeňská – 5. máje  Praha 17 projektová příprava
Podleská – Na Vrchách  Praha 22 projektová příprava

 

Schváleno v r. 2018
Jeseniova – Ambrožova  Praha 3 projektová příprava
Jitřní (BCŠ) Praha 4 vydané stavební povolení, MČ si vyžádala přepracování projektové dokumentace z důvodu úbytku parkovacích míst,

předpokládaná realizace 2020

Klánova – Filosofská – Vavřenova (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava
Filosofská (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava
Údolní – Vavřenova (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava, MČ si vyžádala opětovné schválení dopravní komisí
Štúrova – V Štíhlách  Praha 4
Ostrovského – U Santošky (BCŠ)  Praha 5 projektová příprava
U Santošky – Na Březince (BCŠ)  Praha 5 projektová příprava
U Santošky – U Nikolajky (BCŠ)  Praha 5 projektová příprava
Podbělohorská – Nad Motolskou nemocnicí  Praha 5 projektová příprava
Kovaků – Karla Engliše  Praha 5
U Vojenské nemocnice – Na Petřinách  Praha 6 projektová příprava
Dejvická – Eliášova  Praha 6 projektová příprava
Čechova – Sládkova  Praha 7
Žernosecká (mezi ZŠ) (BCŠ)  Praha 8 zrušeno ze strany MČ
Náhorní – U Školské zahrady (BCŠ)  Praha 8 zrušeno ze strany MČ
Taussigova – Hlaváčova (BCŠ)  Praha 8 zrušeno ze strany MČ
Šrobárova – Hradecká  Praha 10 projektová příprava
Generála Šišiky – Mladenovova  Praha 12
Schoellerova – Za Tratí  Praha Čakovice projektová příprava
Ďáblická – Hřenská  Praha Ďáblice

 

Schváleno v r. 2017
Koněvova – V Jezerách Praha 3 projektová příprava, předpokládaná realizace 2019
Koněvova – Jeseniova Praha 3 projektová příprava
Mezivrší – Nad Vinohradem (BCŠ) Praha 4 MČ vydala stanovení na dočasné úpravy, předpokládaná realizace stavebních úprav 2019
Štúrova – Ružinovská Praha 4 projektová příprava
Branická – Dolnokrčská Praha 4 projektová příprava
Voskovcova (BCŠ) Praha 5 zažádáno o stavební povolení předpokládaná realizace 2020
Wassermannova (MHD Pražská čtvrť) (BCŠ) Praha 5 před výběrem zhotovitele, předpokládaní realizace 2019
V Remízku – U Akátů (BCŠ) Praha 5 před výběrem zhotovitele, předpokládaní realizace 2019
Geologická – Slavínského Praha 5 projektová příprava
Nad Kajetánkou Praha 6 projektová příprava
Šárecká Praha 6 projektová příprava
Osadní – Dělnická Praha 7 před výběrem zhotovitele, předpokládaná realizace 2020
Tusarova – Osadní Praha 7 pravomocné stavební povolení, odloženo z důvodu koordinace na rok 2020-PLYN
Kostelní – Kamenická Praha 7 akce se bude rušit
Čimická (MHD Řepínská) Praha 8 projektová příprava
Čimická – Tišická Praha 8 projektová příprava
Plaňanská Praha 10 projektová příprava
Topolová – Macešková – Karafiátová (BCŠ) Praha 10 hotovo 2019
Štěchovická – Žermanická Praha 10 projektová příprava
Slévačská Praha 14 projektová příprava
Bryksova – Mansfeldova Praha 14 projektová příprava
Doupovská (MHD Toulcův dvůr) (BCŠ) Praha 15 požádáno o stavební povolení, řízení přerušeno k doplnění podkladů
Pražská – K Horkám (BCŠ) Praha 15 hotovo 2019
Plukovníka Mráze Praha 15 projektová příprava
Hostivařská – U Břehu Praha 15 projektová příprava
Výpadová – Tachovská Praha 16 zmařená investice
Čištovická – Selských baterií Praha 17 projektová příprava
Toužimská – Hrušovická Praha 19 pozastaveno
Mladoboleslavská Praha 19 pozastaveno
Na Terase – Prácheňská (BCŠ) Praha – Ďáblice projektová příprava, předpokládaná realizace 2019

 

Schváleno v r. 2016
Petra Rezka – Na Vítězné pláni (BCŠ) Praha 4 akce se upravuje – vynechání pozemku MČ P4 
Náměstí Bratří Synků – Sezimova (BCŠ) Praha 4 v přípravě, z důvodu koordinace s plynárnami bude realizace v roce 2020
Pod Školou – Píseckého (BCŠ) Praha 5 vydané stavební povolení, odloženo na rok 2020 z důvodu koordinace -PLYN
Nepomucká (BCŠ) Praha 5 vydané stavební povolení, odloženo na rok 2020 z důvodu koordinace -PLYN
Na Dlouhém lánu, u ZŠ Praha 6 předpokládaná realizace 2019
Pod Marjánkou, u ZŠ Praha 6 projektová příprava
Libocká – Ruzyňská Praha 6 projektová příprava
Sibiřské nám. – Goetheho Praha 6 pozastaveno
Nad Královskou oborou – Čechova (BCŠ) Praha 7 předpokládaná realizace 2019
Železničářů – Plynární Praha 7 předpokládaná realizace 2019
Litoměřická – K Lípám Praha 9 pozastaveno
Vladivostocká, u ZŠ Praha 10
Topolová – Jabloňová (BCŠ) Praha 10 projektová příprava, předpokládaná realizace 2019
Blatovská Praha 10  předpokládaná realizace 2019
Plukovníka Mráze – Gercenova, Tenisová Praha 15 předpokládaná realizace 2019
U Parkánu (BCŠ) Praha – Ďáblice přerušeno stavební řízení – čeká se na nové stanovisko OD MČ P8 a Křížovníků
Satrodubečská Praha – Dubeč předpokládaná realizace 2019
Lysolajské údolí (MHD Lysolaje) Praha – Lysolaje
Vídeňská (MHD U Tří svatých, BCŠ) Praha – Kunratice vybrán zhotovitel; realizace v letních měsících r. 2020
Řeporyjské nám. – Hasičů Praha – Řeporyje předpokládaná realizace 2019

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR