Pracovní skupina BESIP – informace o stavu připravovaných akcí

Stavební akce ve prospěch bezpečnosti chodců vybírá na základě žádostí městských částí pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy. Realizaci koordinuje Technická správa komunikací.

Zeleně označené akce vychází z projektů koordinovaných organizací Pražské matky, z. s. Aktuální stav doplňujeme jen u těch akcí, u kterých je nám znám.

Stav (květen 2020)

Schváleno v r. 2020
Italská – Mánesova Praha 2  čeká na zahájení projektové přípravy
Cimburkova – Dalimilova (U ZŚ) Praha 3  čeká na zahájení projektové přípravy
Koněvova – Viklefova Praha 3  čeká na zahájení projektové přípravy
Libocká Praha 6  čeká na zahájení projektové přípravy
Sládkova (U ZŚ Korunovační) Praha 7  čeká na zahájení projektové přípravy
Križíkova – Urxova (BCŠ Lyčkovo nám.) Praha 8  čeká na zahájení projektové přípravy
Davídkova – Pod Vodárenskou věží (BCŠ) Praha 8  čeká na zahájení projektové přípravy
Davídkova – Na Slovance (BCŠ Na Slovance) Praha 8  čeká na zahájení projektové přípravy
Na Slovance – Na Dílcích (BCŠ Na Slovance) Praha 8  čeká na zahájení projektové přípravy
Přípotoční – Sportovní (u gymnázia) Praha 10  čeká na zahájení projektové přípravy
Janského – Kurzova (BCŠ Klausova) Praha 13  čeká na zahájení projektové přípravy
Červeňanského – Janského (BCŠ Klausova) Praha 13  čeká na zahájení projektové přípravy
Kukelská – Slévačská (ZŠ Chvaletická) Praha 14  čeká na zahájení projektové přípravy
Kukelská – Žárská (ZŠ Chvaletická) Praha 14  čeká na zahájení projektové přípravy
Poděbradská – MHD Lehovec (ZŠ Chvaletická) Praha 14  čeká na zahájení projektové přípravy
Klánovická – Čertouská (ZŠ Hloubětínská) Praha 14  čeká na zahájení projektové přípravy
Doupovská Praha 15  čeká na zahájení projektové přípravy
Přátelství – Zuzany Navarové Praha 22  čeká na zahájení projektové přípravy
Edisonova (MHD Newtonova) Praha – Petrovice  čeká na zahájení projektové přípravy
Mladoboleslavská – Chaltická Praha – Vinoř

 čeká na zahájení projektové přípravy

Schváleno v r. 2019
Prokopova – Cimburkova Praha 3  čeká na zahájení projektové přípravy
Prokopova – Havlíčkovo nám.  Praha 3 čeká na zahájení projektové přípravy
Ke Krči – U Staré pošty (BCŠ)  Praha 4 zrušeno ze strany městské části Praha 4
Na Vypichu – Na Klášterním Praha 6 čeká na zahájení projektové přípravy
Studentská – Zikova  Praha 6 čeká na zahájení projektové přípravy
Před Bateriemi  Praha 6 čeká na zahájení projektové přípravy
Náhorní – U Školské zahrady (BCŠ)  Praha 8 čeká na zahájení projektové přípravy
Dolákova – Hackerova (MŠ) (BCŠ)  Praha 8 čeká na zahájení projektové přípravy
Dolákova – Hackerova (ZŠ) (BCŠ)  Praha 8    čeká na zahájení projektové přípravy
Taussigova – Hlaváčova (BCŠ)  Praha 8    čeká na zahájení projektové přípravy
Pernerova – Šaldova (BCŠ)  Praha 8 čeká na zahájení projektové přípravy
Pavelkova – Božetická (BCŠ)  Praha 12 čeká na zahájení projektové přípravy
Pertoldova – ZŠ (BCŠ)  Praha 12 čeká na zahájení projektové přípravy
Československého exilu – Pavelkova (BCŠ)  Praha 12 čeká na zahájení projektové přípravy
Pavelkova – Borovanská (BCŠ)  Praha 12 čeká na zahájení projektové přípravy
Bratří Venclíků  Praha 14 čeká na zahájení projektové přípravy
Cíglerova – MHD Rajská zahrada (BCŠ)  Praha 14 čeká na zahájení projektové přípravy
Plzeňská – 5. máje  Praha 17 realizováno v rámci akce dopravního podniku
Podleská – Na Vrchách  Praha 22 čeká na zahájení projektové přípravy
Schváleno v r. 2018
Jeseniova – Ambrožova  Praha 3 projektová příprava, realizace 2020
Jitřní (BCŠ) Praha 4 vydané stavební povolení, MČ si vyžádala přepracování projektové dokumentace z důvodu úbytku parkovacích míst,

předpokládaná realizace 2020

Klánova – Filosofská – Vavřenova (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava pozastavena z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Praha 4
Filosofská (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava pozastavena z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Praha 4
Údolní – Vavřenova (BCŠ)  Praha 4 projektová příprava, původní návrh studie BCŠ výrazně omezen z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Praha 4
Štúrova – V Štíhlách  Praha 4  projektová příprava, realizace 2020
Ostrovského – U Santošky (BCŠ)  Praha 5 projektová příprava, realizace 2020
U Santošky – Na Březince (BCŠ)  Praha 5 projektová příprava, realizace 2020
U Santošky – U Nikolajky (BCŠ)  Praha 5  projektová příprava, realizace 2020
Podbělohorská – Nad Motolskou nemocnicí  Praha 5 probíhá stavební řízení, realizace 2020
Kovaků – Karla Engliše  Praha 5  projektová příprava, realizace 2020
U Vojenské nemocnice – Na Petřinách  Praha 6 projektová příprava, realizace 2020
Dejvická – Eliášova  Praha 6 probíhá stavební řízení, realizace 2020
Čechova – Sládkova  Praha 7 projektová příprava, realizace 2020
Žernosecká (mezi ZŠ) (BCŠ)  Praha 8 zrušeno ze strany MČ Praha 8
Náhorní – U Školské zahrady (BCŠ)  Praha 8 zrušeno ze strany MČ Praha 8, znovu zařazeno 2019
Taussigova – Hlaváčova (BCŠ)  Praha 8 zrušeno ze strany MČ Praha 8, znovu zařazeno 2019
Šrobárova – Hradecká  Praha 10 projektová příprava, realizace 2020
Generála Šišiky – Mladenovova  Praha 12 probíhá stavební řízení, realizace 2020
Schoellerova – Za Tratí  Praha Čakovice projektová příprava, realizace 2020
Ďáblická – Hřenská  Praha Ďáblice převzetí projektu od MČ, realizace 2020
Schváleno v r. 2017
Koněvova – V Jezerách Praha 3 výběr zhotovitele; realizace 2020
Koněvova – Jeseniova Praha 3 výběr zhotovitele; realizace 2020
Mezivrší – Nad Vinohradem (BCŠ) Praha 4 MČ vydala stanovení na dočasné úpravy, které byly realizovány na podzim 2019, předpokládaná realizace stavebních úprav 2020
Štúrova – Ružinovská Praha 4 projektová příprava pozastavena z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Praha 4
Branická – Dolnokrčská Praha 4 hotovo 2019
Voskovcova (BCŠ) Praha 5 výběr zhotovitele; realizace 2020
Wassermannova (MHD Pražská čtvrť) (BCŠ) Praha 5 probíhá realizace 2019-2020
V Remízku – U Akátů (BCŠ) Praha 5 probíhá realizace 2019-2020
Geologická – Slavínského Praha 5 probíhá stavební řízení; realizace 2020
Nad Kajetánkou Praha 6 probíhá stavební řízení; realizace 2020
Šárecká Praha 6 probíhá stavební řízení; realizace 2020
Osadní – Dělnická Praha 7 vybrán zhotovitel, realizace 2020
Tusarova – Osadní Praha 7 pravomocné stavební povolení, odloženo z důvodu koordinace na rok 2020-PLYN
Kostelní – Kamenická Praha 7 akce se bude rušit
Čimická (MHD Řepínská) Praha 8 projektová příprava
Čimická – Tišická Praha 8 projektová příprava; realizace 2020
Plaňanská Praha 10 projektová příprava; realizace 2020
Topolová – Macešková – Karafiátová (BCŠ) Praha 10 hotovo 2019
Štěchovická – Žermanická Praha 10 probíhá stavební řízení; realizace 2020
Slévačská Praha 14 probíhá realizace 2019
Bryksova – Mansfeldova Praha 14 probíhá stavební řízení; realizace 2020
Doupovská (MHD Toulcův dvůr) (BCŠ) Praha 15 probíhá stavební řízení; realizace 2020
Pražská – K Horkám (BCŠ) Praha 15 hotovo 2019
Plukovníka Mráze Praha 15 probíhá realizace 2019
Hostivařská – U Břehu Praha 15 hotovo 2019
Výpadová – Tachovská Praha 16 zmařená investice
Čištovická – Selských baterií Praha 17 bude přebrán projekt od MČ; realizace 2020
Toužimská – Hrušovická Praha 19 projektuje MČ Praha 19
Mladoboleslavská Praha 19  projektuje MČ Praha 19
Na Terase – Prácheňská (BCŠ) Praha – Ďáblice projektová příprava, předpokládaná realizace 2019
Schváleno v r. 2016
Petra Rezka – Na Vítězné pláni (BCŠ) Praha 4 projektová příprava pozastavena z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Praha 4
Náměstí Bratří Synků – Sezimova (BCŠ) Praha 4 vybrán zhotovitel, realizace v roce 2020
Pod Školou – Píseckého (BCŠ) Praha 5 vydané stavební povolení, odloženo na rok 2020 z důvodu koordinace -PLYN
Nepomucká (BCŠ) Praha 5 vydané stavební povolení, odloženo na rok 2020 z důvodu koordinace -PLYN
Na Dlouhém lánu, u ZŠ Praha 6 projektová příprava – přepracování projektu z důvodu kolizního pozemku
Pod Marjánkou, u ZŠ Praha 6 probíhá realizace 2019-2020
Libocká – Ruzyňská Praha 6  probíhá projektová příprava
Sibiřské nám. – Goetheho Praha 6 pozastaveno
Nad Královskou oborou – Čechova (BCŠ) Praha 7 předpokládaná realizace 2019/2020
Železničářů – Plynární Praha 7 hotovo 2019
Litoměřická – K Lípám Praha 9 pozastaveno
Vladivostocká, u ZŠ Praha 10
Topolová – Jabloňová (BCŠ) Praha 10 projektová příprava, předpokládaná realizace 2020
Blatovská Praha 10 hotovo 2019
Plukovníka Mráze – Gercerova, Tenisová Praha 15 předpokládaná realizace 2019
U Parkánu (BCŠ) Praha – Ďáblice výběr zhotovitele, realizace 2020
Satrodubečská Praha – Dubeč předpokládaná realizace 2019
Lysolajské údolí (MHD Lysolaje) Praha – Lysolaje
Vídeňská (MHD U Tří svatých, BCŠ) Praha – Kunratice hotovo 2020
Řeporyjské nám. – Hasičů Praha – Řeporyje předpokládaná realizace 2019

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR