RKC Nová Trojka a Hudební škola hl. města Prahy

Nová Trojka: předání výsledků mapování dopravnímu projektantovi

RKC Nová Trojka a Hudební škola HMP
Jeseniova 19 a Komenského náměstí 9, 130 00 Praha 3 – Žižkov

V listopadu 2007 představily Pražské matky projekt Bezpečné cesty do školy v RKC Nová Trojka na Žižkově, na podnět Nové Trojky se do projektu zapojila také Hudební škola HMP v blízkém sousedství. Výsledné mapy rizikových míst byly předány ke zpracování dopravní studie v červnu 2008 architektovi Janu Regalovi, hotová dopravní studie byla odevzdána k realizaci odboru dopravy  MHMP v listopadu téhož roku.

Realizace opatření z dopravní studie

– nový přechod se citybloky přes ulici Jeseniova u RKC Nová Trojka
– vytažení nároží na křižovatce Sabinova x Rokycanova a stavební úprava (dělicí ostrůvek) přilehlého přechodu u zastávky autobusu
– citybloky u přechodu v Blahoslavově ulici

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR