SPŠD Motol

SPSD_MotolSPŠD Motol
Plzeňská 298/217a, 

150 00 Praha 5 – Motol

Na této střední škole probíhaly všechny aktivity „nad plán“ –  v režii a na účet školy, bez  příspěvku z našeho grantu od  hl. m. Prahy určeného na realizaci programu BCŠ pouze pro tři školy. SPŠD proto nebyla vázána povinností absolvovat všechny části projektu podle povinné metodiky. 7. dubna jsme s projektantem Ing. Syrovým navštívili školu a vyučujícím pedagogům vysvětlili smysl i obvyklý průběh BCŠ.  Studenti několika tříd, z nichž jedna za tím účelem založila fiktivní firmu, uskutečnili mapování svých cest do školy z různých míst v Praze s vytipováním rizikových lokalit. V listopadu proběhla na škole přednáška vyučujícího profesora o bezpečnosti chodců, při níž byly prezentovány výsledky mapování. Interaktivní přednášku provázely ukázky stavebních i nestavebních opatření pro zajištění větší bezpečnosti chodců a diskuze o nich. Studenti sami připravili později několik přednášek pro veřejnost, např. pro seniory.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR