SPŠS Dušní

Cyklistický výlet SPŠS Dušní

SPŠS Dušní
Dušní 17, 110 00 Praha 1

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2009. Vedoucím školního projektu byl pan učitel Mojmír Kopečný, projektantem Ing. arch. Tomáš Cach.

Mapování cest do školy probíhalo v květnu a červnu, předání finální školní mapy projektantovi se konalo těsně před prázdninami. Během prázdnin se sešla pracovní skupina nad výběrem prioritních lokalit pro dopravní studii, na začátku října pak nad návrhem studie.

Na podzim 2009 škola zpracovala svůj plán mobility, uspořádala cyklovýlet a z prostředků projektu nechala vybudovat přístřešek se stojany na kola na svém dvoře. V prosinci studenti odevzdali zástupcům odboru dopravy MČ Praha 1 a MHMP hotovou dopravní studii.

Realizace opatření z dopravní studie

– cyklopiktogramy v ul. Dušní a Bílkova
– vystínování odstupu parkujících vozidel od přechodů v blízkosti SPŠS Dušní
– úprava odstupů od parkujících vozidel a přechodů v křižovatce Pařížská x Bílkova
– vytvoření optické brzdy na Pařížské ul. u křižovatky s Bílkovou
– rekonstrukce křižovatky Dušní x U Milosrdných a doplnění chodníků směrem k nábř. Na Františku (2016)

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR