Waldorfská ZŠ Jinonice

Cyklojízda Waldorfské ZŠ Jinonice

ZŠ waldorfská Jinonice
Butovická 9/228, 158 00 Praha 8 – Jinonice

Škola byla vybrána do třetího ročníku programu Bezpečné cesty do školy v roce 2011. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Zuzana Kubištová, konzultantem otec jedné z žákyň pan Libor Kozák a projektantem Ing. arch Tomáš Cach.

Informace o projektu naleznete i na webu školy.

První setkání pracovní skupiny se konalo 12. května, 26. května proběhla přednáška o dopravě ve městě a na další schůzce pracovní skupiny 8. června pak žáci prezentovali výsledky školního mapování a dopravního průzkumu a materiály předali projektantovi ke zpracování dopravní studie. Během první fáze projektu děti také zaznamenávaly údaje (délka trvání zelené/červené, intervaly, počet přecházejících/aut) o nebezpečném přechodu v blízkosti školy, žáci 8. třídy psali slohové práce o své cestě do školy atd.

25. května proběhla na škole interaktivní přednáška o dopravě ve městě a dopravním zklidňování, na které se žáci formou diskuse s dopravním projektantem dozvěděli, jakými opatřeními se dá podporovat nemotorová doprava a jaké má, zejména ve městě, výhody.

27. června se konala školní cyklojízda, která odstartovala z Palackého náměstí a trasou přes vltavské nábřeží, Barrandovský most a Prokopské údolí dojela do Jinonic ke škole. Zúčastnilo se cca 60 žáků a velké množství učitelů i rodičů.

8. září proběhla schůzka pracovní skupiny nad konceptem dopravní studie, 20. října pak projektant představil její finální podobu. 1. 12. proběhla prezentace studie pro všechny žáky školy a předání zástupcům MČ Praha 5 a hl. města Prahy.

Škola vytvořila svůj plán mobility a zajistila realizaci opatření na podporu udržitelné dopravy (úprava přístřešku na kola a koloběžky, instalace stojanů), hrazeného z nákladů projektu.

Žáci s podporou rodičů iniciovali zábavný happening s názvem „Billboardy a dětský svět“, který se uskutečnil 14. dubna 2012 na náměstí Jiřího z Poděbrad a byl reakcí na záplavu billboardů v pražských ulicích včetně Radlické v blízkosti školy. Další happening se konal přímo pod obřím světelným billboardem u přechodu přes Radlickou ulici v dubnu 2013 a zaznamenal drobný úspěch –  billboard byl zhasnut.

V červnu děti ve spolupráci s Pražskými matkami  v rámci projektu A máme vymalováno! nádherně vymalovaly odpudivý přechod pod Radlickou ulicí u stanice metra Jinonice.

Realizace opatření z dopravní studie

– instalace retardérů na komunikaci v blízkosti školy (spojnice mezi školními budovami)
– rekonstrukce přechodu přes Radlickou ulici – dělicí ostrůvek

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR