ZŠ Bratrská

Prezentace projektu rosičům

ZŠ Bratrská
Rajská 3, Praha 7

Škola zahájila svůj projekt v prosinci 2006. Mapování nebezpečných míst proběhlo na jaře roku 2007, dopravní studie, vypracovaná Ing. Laubem, byla předána k realizaci odboru dopravy MHMP v červnu téhož roku.

Realizace opatření z dopravní studie

– přechod s dělicím ostrůvkem přes Plynární ulici u stanice metra Nádraží Holešovice (2007)

Dokumentace projektu – výstupy 

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR