ZŠ Burešova

Foto K. Syrový

ZŠ Burešova
Burešova 14, Praha 8

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2017 a před prázdninami dokončila první fázi svého projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Více informací o těchto aktivitách viz článek v Aktualitách.

Na vytipovaných nejproblematičtějších místech proběhl v červnu také monitoring dopravního provozu, více informací zde.

Dne 21. 9. se na škole konal pěší den, jehož cílem bylo ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné, a dokonce i velice zábavné.

V říjnu se ve škole konalo setkání pracovní skupiny projektu, kde byl představen návrh dopravní studie, předání finální podoby studie místostarostovi MČ Praha 8  Petru Vilgusovi a zástupci Magistrátu hl. města Prahy proběhlo na konci listopadu.

Na konci prázdnin byl za podpory MČ Praha 8 a MHMP v prostorách u školy vybudován přístřešek na kola, viz fotogalerie níže.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR