ZŠ Hloubětínská

ZŠ Hloubětínská

Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9

V roce 2019  jsme zahájili spolupráci s Prahou 14 na projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.

Do projektu byly vybrána ZŠ Hloubětínská a ZŠ Chvaletická. Práce se školami vychází z metodiky programu BCŠ, výstupem budou dopravní studie zpracovávající vždy tři místa u každé školy a hlavně školní plány mobility pro každou ze škol.

Ne ZŠ Hloubětínská proběhlo 20. 6. první setkání pracovní skupiny, kde děti představily výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy.

Prezentace výsledků dopravní analýzy

Na základě této vstupní analýzy byla vybrána tato místa, kterými se bude dále zabývat dopravní studie nebo městská část Praha 14:

  • přechod v ul. Klánovická – nepřehledný frekventovaný přechod – návrh vypracován v stavební i nestavební variantě; návrh schválen v květnu 2020 pracovní skupinou BESIP při MHMP k rozpracování projektové dokumentace a následné realizaci
  • cesta mezi stanicí metra Hloubětínská a školou (od křižovatky Soustružnická podél panelového domu) chybí osvětlení, je tam špatný chodník, auta parkují na chodnících), akce MČ, koordinace s novým obytným domem
  • křižovatka Čertouská x Vaňkova – ulice Vaňkova svádí k rychlé jízdě, nejsou zajištěny vzájemné rozhledy, chybí chodník a řešené přecházení, MČ zažádala o realizaci stavebního opatření, akce prozatím nebyla vybrána k další realizaci, zůstává v zásobníku, projektová příprava neprobíhá
  • křižovatka Hloubětínská x Šestajovická – nepřehledná rozsáhlá křižovatka, řidiči často parkují v prostoru přechodu pro chodce, návrh bude sloužit jako aktualizace již probíhajícího stavebního řízení k úpravě křižovatky
  • křižovatka Kyjská x Svépravická – úprava jednosměrnosti, zklidnění dopravy, návrh vypracován ve stavební i nestavební variantě, změna dopravního značení v kompetenci MČ, stavební řešení bez priority v zásobníků akcí BESIP
  • cesta k Rokytce a podél Průmyslové ul. k tramvajové smyčce – rekonstrukce křižovatky Hloubětínská, Kbelská, Poděbradská (Central Group je investor výstavby v těsné blízkosti).

Vytipovaná nebezpečná místa

Výsledky dopravní analýzy

Návrhy

Do školy jezdí na koloběžce asi 11 % dětí. Čtvrtina dětí považuje cestu na koloběžce za nejlákavější. 17 % dětí by nejraději jezdilo na kole.

    

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR