ZŠ Hostivař

Cesta ke škole od Kozinova náměstí, foto K. Syrový

Cesta ke škole od Kozinova náměstí, foto K. Syrový

ZŠ Hostivař
Kozinova 1000/1, 102 00 Praha 15

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016.

14. dubna proběhla ve škole první schůzka, na které zástupkyně Pražských matek a dopravní projektant Ing. Syrový představili projekt vyučujícím. Další setkání, tentokrát již s prezentací výsledků žákovského mapování a dopravního průzkumu, které se chopili žáci 9. tříd, se konala 9. června.

Žákovská prezentace výsledků mapování, 9. 6. 2016

Žákovská prezentace výsledků mapování, 9. 6. 2016, foto PM

Škola u Kozinova náměstí se nachází v těsné blízkosti Meandrů Botiče, jednoho z krásných přírodních zákoutí Prahy. Pro děti však cesta do ní vede vždy mezi auty. Hlavním problémem se ukázala být frekventovaná Pražská ulice, která rozděluje oblast Staré Hostivaře a nenabízí bezpečná pěší propojení. Nově chodce na této ulici ohrožuje výjezd z nedávno zkolaudovaného obytného komplexu Hostivařské zahrady. Ten ústí přímo na úzký chodník, který je hlavní přístupovou cestou ke škole od sídliště Na Groši či z obytného komplexu Nové Zahradní Město, a ani řidiči, ani chodci zde nemají potřebný rozhled. Místo označila jako nebezpečné většina dětí přicházejících do školy z tohoto směru.

Situace na Pražské při výjezdu auta...

Situace na Pražské ulici při výjezdu auta z obytného komplexu Hostivařské zahrady, foto PM

Dětem, které do školy docházejí ze sídliště Na Košíku, zase vadí nepřehledný přechod v Doupovské ulici. Velká část žáků označila za nebezpečné také parkoviště před školou, kam někteří rodiče přivážejí děti autem. Prostranství je poměrně úzké a kvůli vzrostlým keřům značně nepřehledné. V rámci navržené úpravy ulice před školou by bylo vhodné zlidštit i samotný vstup do školy, kde například chybí lavičky, a bylo by možné zde umístit i přístřešek pro kola a koloběžky. Na základě rodičovského podnětu je do návrhů v dopravní studii zahrnuta také cesta okolo OC Hostivař, která ústí na již zmiňovanou obávanou Pražskou ulici a končí na parkovišti místního sportovního klubu.

27. září provedli  žáci druhého stupně pod vedením projektanta monitoring dopravy na rizikových místech v okolí školy (více zde) a 14. listopadu, na další schůzce pracovní skupiny, byl představen návrh dopravní studie, ke které se mohli vyjádřit zástupci všech zapojených institucí.

28. listopadu byla finální podoba studie předána zástupcům školy, MČ Praha 15 a MHMP.

V lednu 2017 započaly přípravné práce na projektu Otevřené oddechové území Kozinova – Meandry Botiče (viz informace na webu MČ Praha 15), v jehož rámci má být vybudována nová cyklostezka s lávkou, která zlepší cyklistické propojení mezi Starou Hostivaří a sídlištěm Na Košíku a zajistí bezpečnější příchod ke škole ve směru od tréninkového hřiště pod OC Hostivař. (Pozn. PM: Projekt se bohužel z důvodu komplikovaných vztahů s majiteli sousedních pozemků musel předělávat, ale věříme, že na jeho realizaci opravdu dojde.)

V březnu 2017 vybrala pracovní skupina BESIP při Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP pro realizaci návrhů z dopravní studie úpravu zmíněného přechodu přes Doupovskou ulici a přechodu přes ulici K Horkám u Selského dvora.

Přechod přes ulici K Horkám byl stavebně upraven v červenci 2019 (viz fotogalerie níže), úprava přechodu přes Doupovskou ulici by také měla proběhnout ještě v tomto roce.

Realizace návrhů z dopravní studie

– stavební úprava přechodu přes ulici K Horkám (dělicí ostrůvek), 2019

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR