ZŠ J. A. Komenského

ZŠ J. A. Komenského
U Dělnického cvičiště 1, Praha 6

Škola se zapojila do projektu BCŠ na začátku roku 2007, mapování nebezpečných míst proběhlo během jarních měsíců. V červnu se konala schůzka nad vypracovaným návrhem dopravní studie, která byla posléze předána k realizaci MHMP.

Realizace opatření z dopravní studie

– prověření a drobné úpravy světelné signalizace na křižovatce Patočkova x Pod Drinopolem a na přechodu přes Patočkovu k Meziškolské ul.
– instalace stavebního zpomalovacího prahu na přechodu přes Radimovu ulici a zklidnění prostoru před nákupním centrem (2009)
– instalace stavebního zpomalovacího prahu a úprava celé křižovatky Na Petynce x Radimova (2009)
– přechod přes TT s vyčkávacími ostrůvky u křižovatky Bělohorská x Šultysova (hned vedle druhé budovy školy) (2010)

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR