ZŠ Jeseniova

Cyklistický výlet ZŠ Jeseniova

ZŠ Jeseniova
Jeseniova 2400/96, 130 00 Praha 3

Škola se zapojila do programu Bezpečné cesty do školy v roce 2009. Vedoucí školního projektu byla paní učitelka Ivona Komárková, konzultantkou Michaela Valentová.

Mapování nebezpečných míst a vyplňování dotazníků probíhalo během jarních měsíců, předání školní mapy projektantovi Ing. Rozsypalovi se konalo na konci června. Hotová dopravní studie byla odevzdána k realizaci odboru dopravy MHMP a MČ Praha 3 na podzim 2009. Škola zorganizovala v rámci projektu  velké množství doprovodných akcí (cyklovýlet, pěší den, soutěž „Sbírání značek“ apod.) a nechala na svém dvoře instalovat stojany na kola.

Realizace opatření z dopravní studie

– úprava přechodu před školou v Jeseniově ul. – zúžení vozovky vytažením chodníků, zvýšená plocha vozovky, reflexní výstražná značka
– úprava křižovatky Biskupcova x Ambrožova – zúžení vozovky vytažením chodníků, zvýšená plocha vozovky, instalace sloupků

Dokumentace projektu – výstupy

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR