ZŠ Klausova

ZŠ Klausova
Klausova 2450, Praha 13

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy 2019 a na jaře absolvovala první část projektu – mapování rizikových míst v okolí školy. Výsledky mapování děti představily na setkání pracovní skupiny začátkem června.

Na základě podnětů od dětí byla v dopravní studii řešena tato nebezpečná místa:

Návrhy na stavební úpravu podle dopravní studie byly schválen pracovní skupinou BESIP při MHMP k přípravě podrobné projektové dokumentace v květnu 2020.

Dále se projekt na základě podnětů od dětí a rodičů zabýval těmito místy:

  • vjezd do školy z ul. Klausova – předáno k řešení městské části Praha 13
  • podchod u hlavního vchodu do školy – bylo zprovozněno osvětlení

Blíže o výsledcích analytické fáze projektu v Aktualitách.

Dopravní studii převzala 18. 12, 2019 za MČ místostarostka doktorka Marcela Plesníková. Paní místostarostka řekla, že bezpečnost dětí by měla být vždy na prvním místě a spolu s dalšími zástupci MČ přislíbili podniknout kroky potřebné ke včasné realizaci navržených opatření.

REALIZACE

Prosinec 2019 – nový přechod ul. Klausova

Galerie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR