ZŠ Klausova

ZŠ Klausova
Klausova 2450, Praha 13

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy 2019 a na jaře absolvovala první část projektu – mapování rizikových míst v okolí školy. Výsledky mapování děti představily na setkání pracovní skupiny začátkem června.

Na základě podnětů od dětí budou v dopravní studii řešena tato nebezpečná místa:

  • vjezd do školy z ul. Klausova
  • ulice Jánského – přechod u schodů k MŠ
  • ulice Klausova – přechod u MŠ
  • točna autobusu v ul. Červeňanského
  • podchod u hlavního vchodu do školy

Blíže o výsledcích analytické fáze projektu v Aktualitách.

Dopravní studii převzala 18. 12, 2019 za MČ místostarostka doktorka Marcela Plesníková. Paní místostarostka řekla, že bezpečnost dětí by měla být vždy na prvním místě a spolu s dalšími zástupci MČ přislíbili podniknout kroky potřebné ke včasné realizaci navržených opatření.

REALIZACE

Prosinec 2019 – nový přechod ul. Klausova

Galerie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR